SEKRETARIJAT ENERGETSKE ZAJEDNICE: CRNA GORA BILJEŽI NAJVEĆI NAPREDAK


13.07.2017
Crna Gora je, u poređenju sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana, zabilježila najveći napredak u dva izvještaja Sekretarijata Energetske zajednice koji su pratili napredak šest država u primjeni energetskih mekih mjera i mjera iz oblasti održivog razvoja.

Najznačajniji napredak od samita u Parizu postignut je u Crnoj Gori, gde je osnovana kompanija zadužena za uspostavljanje tržišta na nivou 'dan unaprijed' u junu ove godine“, navodi se u Izvještaju.

U Izvještaju se navodi da napredak postignut na nacionalnom nivou je heterogen i regionalno tržište je i dalje u procesu oblikovanja.

„Zemlje treba pažljivo da razmotre finansijsku održivost budućih razmjena električne energije i mjere koje će doprinijeti povećanju likvidnosti. Potrebne reforme su nedavno usporene zbog političkih izbora širom zapadnog Balkana. Nakon preuzimanja dužnosti, nove vlade treba da donose odluke koje će otvoriti put za sprovođenje preostalih mekih mera“, navodi se u Izvještaju.

U dijelu koji se tiče Crne Gore, navodi se da ne postoje zakonske prepreke za operatora prenosnog sistema da nabavlja usluge balansiranja od domaćih provajdera i preko granice. Zakon o energetici predviđa značajnu pravni okvir za tržišno zasnovanu nabavku za usluge balansiranja i razvoj tržišta prekograničnog balansiranja.

U drugom Izvještaju koji se odnosi na održivi razvoj, navodi se da je „Crna Gora jedina država koja ide naprijed“, kao i da je u dijelu uspostavljanja nacionalne indikativne mape puta za sprovođenje mjera potrebnih za povećanje povjerenja investitora u održivo tržište energije, „Crna Gora jedina zemlja koja je u skladu sa svim rokovima za implementaciju“.

Mjere obuhvaćene drugim izvještajem odnose se na upravljanje energetskom efikasnošću, pametne mjere podrške, klimatske akcije i transparentnost/investicioni uslovi.

U oba izvještaja, odmah nakon Crne Gore slijedi Srbija, dok su ostale 4 države u velikom broju parametara izjednačene.

KANCELARIJA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

 

MINISTARSTVO EKONOMIJE CRNE GORE

13.07.2017 · SEKRETARIJAT_ENERGETSKE_ZAJEDNICE: