IZRAĐEN NACRT INTEGRISANE DOZVOLE ZA NIS-OVU RAFINERIJU NAFTE U PANČEVU


17.07.2017
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine uradio je nacrt integrisane dozvole za operatera Nafta industrija Srbije a.d. (NIS a.d.) Novi Sad – Rafinerija nafte Pančevo  iz Novog Sada,  za rad postrojenja Rafinerija nafte Pančevo i obavljanje aktivnosti proizvodnje, prerade, distribucije i prometa nafte i naftnih derivata na lokaciji u Pančevu.

Uvid u nacrt može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine ili na sajtu Sekretarijata u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na nacrt integrisane dozvole ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11. stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. / Energetski Portal Srbije

 

17.07.2017 · RAFINERIJA_NAFTE_U_PANCEVU