HRVATSKA / FIRME U HRVATSKOJ ĆE PLAĆATI I DO 80% MANJU NAKNADU ZA PODSTICANJE OIE / HRVATSKA / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ


22.06.2020
Energetski intenzivne kompanije u Hrvatskoj moći će na godišnjem nivou da uštede do deset miliona evra tako što će plaćati manju naknadu za obnovljive izvore energije,NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Evropska komisija je, u skladu s pravilima EU o državnoj pomoći, odobrila hrvatsku šemu za smanjenje naknade za OIE, koju plaćaju energetski intenzivne kompanije. Uredbu o ovoj šemi pripremilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u aprilu prošle godine.

Podrška OIE u Hrvatskoj trenutno se finansira iz naknade koju potrošači električne energije na svojim računima plaćaju na osnovu njihove potrošnje. Inače, pre mesec dana Vlada Hrvatske donela je uredbu o kvotama za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, čime su uvedene aukcije.

Kompanijama naknada može da bude smanjena najviše 80%

Šema koja će se primenjivati do 31. decembra 2021. imaće privremeni godišnji budžet od deset miliona evra, i moći će da ga koriste firme aktivne u Hrvatskoj u sektorima koji su posebno energetski intenzivni, što znači sa većom potrošnjom električne energije, i koji su više izloženi međunarodnoj trgovini, saopštila je Evropska komisija.

Korisnici ove šeme mogu da dobiju smanjenje naknade od najviše 80%.

Smanjenje naknade biće moguće samo za energetski intenzivne kompanije izložene međunarodnoj trgovini

Hrvatska je, takođe, Evropskoj komisiji na odobravanje podnela i plan prilagođavanja kako bi sa pravilima o državnoj pomoći uskladila nivoe umanjenja koje su dobile firme od 2013.

Slovenija je privremeno ukinula plaćanje naknade

Evropska komisija je saopštila da smanjenje može biti odobreno samo energetski intenzivnim kompanijama izloženim međunarodnoj trgovini, u skladu sa zahtevima Smernica o državnoj pomoći za zaštitu životne sredine i energetiku 2014-2020.

Inače, Slovenija je u martu privremeno oslobodila domaćinstva i male firme od obaveze plaćanja naknade iz koje se finansiraju subvencije proizvođačima električne energije iz obnovljivih izvora.

Početkom aprila Federacija Bosne i Hercegovine odlučila je da naknadu u drugom i trećem kvartalu održi na istom nivou kao i u prvom.

22.06.2020 · DRŽAVNA_POMOĆ / EVROPSKA_KOMISIJA / NAKNADA_ZA_OIE