REGION / EU / PARLAMENTARCI SA ZAPADNOG BALKANA UTIRU PUT ODRŽIVOJ URBANOJ MOBILNOSTI / REGION/EU / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ


20.07.2020
Tokom protekle dve godine, parlamentarci iz regiona Zapadnog Balkana prigrlili su temu održive urbane mobilnosti zahvaljujući intenzivnoj saradnji sa Otvorenim regionalnim fondom za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (GIZ ORF-EE) i ekspertima iz oblasti. Sada kada su u svakoj od zemalja regiona publikovani i vodiči o politikama u oblasti održive urbane mobilnosti, poslanici ne samo da imaju znanje i kompetencijama, već su spremni i da oblikuju političke procese donošenja odluka o ovoj temi u svojim zemljama,NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Od kada je počeo sa radom 2008. godine, GIZ ORF-EE je, kao instrument za jačanje regionalne saradnje u jugoistočnoj Evropi, imao snažan fokus na saradnju sa parlamentarcima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Srbije i sa Kosova.

Fond je uspeo da ojača kapacitete parlamentaraca za proce odlučivanja u oblasti klimatskih tema i održive urbane mobilnosti. U ovom procesu GIZ ORF-EE je blisko sarađivao sa Energetskom zajednicom kao svojim regionalnim partnerom i sa šest organizacija civilnog društva, odnosno sa Školama političkih studija, koje je Savet Evrope licencirao za sprovođenje obrazovnih programa za političare.

U julu 2018. pokrenut je dvogodišnji projekat “Razvoj kompetencija parlamentaraca iz jugoistočne Evrope o održivoj urbanoj mobilnosti” sa ciljem da se poslanicima pruži više informacija o ovoj temi, da oni steknu neophodna znanja i stručnost, kao i da se organizuju nacionalne rasprave o ovoj temi.

Razvoj kompetencija parlamentaraca JIE

 

 

Tokom projekta, ORF-EE je, uz podršku Škola političkih studija, organizovao različite formate za edukaciju parlamentaraca na regionalnom i nacionalnom nivou: obuke i konsultacije za poslanike i zaposlene u parlamentima, bilateralne sastanke za razmenu iskustava, studijska putovanja u Berlin Ljubljanu, kao i Parlamentarni forum o energetskoj efikasnosti i klimatskim promenama u Moldaviji u decembru 2019. godine.

 

“Iako se održiva urbana mobilnost na prvi pogled može shvatiti kao tema od lokalnog interesa, iskustvo stečeno tokom ovog projekta naučilo nas je da ova tema prevazilazi lokalni značaj”, istakla je Jasna Sekulović, regionalna projektna menadžerka GIZ ORF-EE.

Parlamentarci širom regiona prihvatili su, kako je dodala, temu održivog urbanog razvoja kao važnu i relevantnu i pokazali veliko interesovanje jer su uvideli da održivi način planiranja transporta značajno utiče na kvalitet života svakog od nas.

Ova tema je čak pokrenula njihovu bilateralnu saradnju, pa su u dvogodišnjem ciklusu organizovane četiri takve bilateralne aktivnosti, istakla je Sekulović.

Parlamentarne sednice o održivoj urbanoj mobilnosti

 

Veoma važan deo projekta bile su aktivnosti u vezi sa samim radom parlamenata. Parlamentarci su temu održive urbane mobilnosti uvrstili u redovne sednice parlamentarnih odbora zaduženih za saobraćaj. Takve sednice održane su u okviru odgovarajućih parlamentarnih odbora u četiri nacionalna parlamenta: na Kosovu, u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

 

Većina tih sednica je organizovana zajedno sa stručnjacima GIZ-a za urbanu mobilnost. Tokom njih su, takođe, predstavljeni vodiči o politika u sektoru održive urbane mobilnosti koje su pripremile Škole za političke studije.

Vodiči o politikama za povećanje znanja i stručnosti

Vodiči o politikama u sektoru održive urbane mobilnosti pripremljeni su za Albaniju, BiH, Kosovo, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Srbiju. Oni daju kratak i koncizan pregled najvažnijih informacija o temi, uključujući razliku između održivog i tradicionalnog planiranja urbane mobilnosti, kao i najbolje primere iz regiona i EU.

Vodiči pružaju pregled nacionalnog zakonodavstva koje se odnosi na saobraćaj, a sadrže i konkretne predloge i sugestije na koji način bi se legislativa mogla poboljšati u cilju sprovođenja plana održive urbane mobilnosti.

Vodiči su prilagođeni karakteristikama zemalja i distribuiraju se članovima parlamentarnih odbora za saobraćaj i zelenim parlamentarnim grupama.

“Parlamentarci JIE smatraju da su vodiči vrlo korisni za njihov rad, posebno imajući u vidu da je sadržaj predstavljen na sažet način i da sadrži dragocene preporuke za njihov budući rad. Imajući u vidu da je ovo prvi projekat, koji se bavi jačanjem stručnosti parlamentaraca na ovu temu, njihovi konkretni potezi u parlamentu će tek uslediti”, objasnila je Sekulović.

Ona je istakla da su poslanici posle sticanja potrebnih znanja o održivoj urbanoj mobilnosti spremni da rade na promociji ideje održive urbane mobilnosti u sektoru saobraćaja u zemljama Zapadnog Balkana.

Ovaj sadržaj kreirao je partner portala:

GIZ Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE)

Sedište projekta: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

20.07.2020 · GIZ_ORF-EE / ODRŽIVA_URBANA_MOBILNOST / OTVORENI_REGIONALNI_FOND_ZA_JUGOISTIČNU_EVROPU