ČIJI TOKSIČNI OTPAD UPORNO ZAVRŠAVA U MALEZIJI


01.08.2020
Mediji u Maleziji objavili su da je pronađeno 110 kontejnera ilegalno bačenog toksičnog otpada, što predstavlja najveću količinu ovakve vrste otpada pronađene u ovoj azijskoj državi. Među pronađenim proizvodima uglavnom su pronađeni opasni sastojci poput olova i hroma, odnosno električnih lučnih peći, dospelih iz Rumunije i deklarisanih kao koncentrovani cink. Prema izjavama zvaničnika, reč je o ogromnoj koliličini, odnosno gotovo 2.000 tona. Malezija će pronađeni otpad poslati nazad u Rumuniju uz zahtev Interpolu za sprovođenjem istrage.

Još od 2018. Malezija, ali i Filipini Kambodža, bore se protiv nelagalnim odlaganjem otpada iz drugih zemalja, što je naročito došlo do izražaja otkako je Kina zabranila uvoz plastičnog otpada iste godine. Bazelska konvencija je dodala plastiku u okviru regulacija o kretanju opasnih materija iz jedne u drugu zemlju. Kako bi izbegle sudbinu pretvaranja čitave zemlje u globalnu deponiju, države poput Malezije i Filipina javno su komentarisale zemlje koje s im uvozile otpad, čime su dobile svetsku medijsku pažnju fokusiranu na ovaj problem. Tako je Malezija prošle godine vratila 450 tona otpada u države odakle je i potekao, uključujući Veliku BritanijuHolandijuSjedinjene Američke DržaveJapan Kanadu.

Od početka ove godine vlasti Malezije sprečile su čak 28 pokušaja ilegalnog uvoza otpada uz drugih zemalja, uprkos tome što pozivaju razvijene zemlje da preispitaju način upravljanja plastičnim otpadom i da ne isporučuju svoj otpad zemljama u razvoju.

·          

Melezijske vlasti su prethodne godine pronašle minimum 148 kosa fabrika za reciklažu koje su radile bez licence i u velikoj meri uticale na zagađivanje okoline i vodenih površina. Ogromne količine plastike pronađene u njima vodile su poreklo upravo iz drugih zemalja: Poljske, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država.

U planu je nova izmena Bazelske konvencije koja će na snagu stupiti 2021. godine, s posebnim fokusom na globalnu trgovinu isključivo čistim reciklabilnim homogenim supstancama.

Jelena Cvetić / ENERGETSKI PORTAL SRBIJE

 

 

01.08.2020 · ENERGETSKI_PORTAL_SRBIJE