BOLJI BIZNIS / JAVNE NABAVKE KROZ STATISTIKU: ŠTA JE SVE NABAVLJALA AGENCIJA ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE?


16.09.2020
Osam organizacija civilnog društva aktivnih u Jugoistočnoj Evropi je uputilo zahtjev EU da se više angažuje, uz tvrdnju da kineske kompanije ne poštuju zakone.

 

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je u svojstvu naručioca u postupcima javnih nabavki u poslednjih dvanaest meseci raspisala ukupno 29 tendera, od čega je njih šest imalo procenjenu vrednost veću od pet miliona dinara.

 

Na adresu naručioca pristigle su 282 ponude zainteresovanih ponuđača, što znači da je u proseku, na svakom tenderu učestvovalo po devet firmi. Najveća pojedinačna vrednost ponude u posmatranom periodu iznosila je 22.322.364,10 dinara, a uputila je kompanija „Charles river laboratories“ u javnoj nabavci laboratorijskog materijala i to za partiju koja se odnosila na nabavku laboratorijskih životinja. Ova firma je takođe osvojila i partije za nabavku hrane i prostirki za laboratorijske životinje, a zbir ponuda za navedena dobra iznosio je 1.482.623,67 dinara.

 

Što se tiče predmeta nabavki Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, pored farmaceutskih proizvoda, laboratorijskog materijala i medicinske opreme, našle su se i štampane knjige, proizvodi stočarstva, lova i ribolova, računarska oprema, usluge baze podataka, programski paketi i informacioni sistemi, usluge oglašavanja, proizvodi šumarstva i seče drva, razne usluge popravki i održavanja, razni hemijski proizvodi, usluge čišćenja, hartije sa suvim žigom...

 

Kada govorimo o ponuđačima, najbolji rezultat na tenderima posmatranog naručioca ostvarila je kompanija „S&T Serbia“ iz Beograda sa četiri upisane pobede od isto toliko učešća. Ovaj ponuđač je dobijao tendere za proširenje kapaciteta datadomain, održavanja licenci za vmware, proširenje kapaciteta storidža EMC VNX5400, kao i za održavanje produkcijskog stroriža EMC VNX5400 I EMC DATADOMAIN. Ukupna vrednost svih pobedničkih ponuda ove firme iznosila je 6.422.230,00 dinara.

 

„Binova Solutions“ iz Vršca dostavila je tri pobedničke ponude i to na tenderima za nabavku laboratorijske opreme i materijala, kao i softvera za laboratorijsku opremu.

 

Svi ostali ponuđači beleže po jednu ili dve pobede u postupcima javnih nabavki Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije. Tako se na listi pobednika našla i „Ekoenergetika“ iz Beograda, koja je ponudom vrednom 2.893.273,50 dinara osvojila tender za zamenu grejnih instalacija oznaka postupka čija je vrednost bila procenjena na pet miliona dinara.

 

Tender za održavanje čistoće prostorija i dvorišta agencije bio je oblikovan u dve partije. Prva partija je podrazumevala održavanje čistoće kancelarijskog prostora i dvorišta Agencije i njena procenjena vrednost je iznosila 18.000.000,00 dinara, dok se druga partija odnosila na održavanje čistoće fizičko-hemijske, instrumentalne, mikrobiološke i farmakološke laboratorije i pranje laboratorijskog posuđa u vrednosti od 20.512.500,00 dinara. Firma “Coopservice BMK” iz Stare Pazove je ponudom vrednom 17.901.000,00 dobila prvu partiju ovog tendera, dok je drugu partiju osvojila kompanija “Goodhouse” iz Beograda ponudom od 18.170.880,00 dinara.

 

Naučni institut za veterinarstvo iz Novog Sada je za usluge ispitivanja uzoraka ponudio 1.330.000,00 dinara, dok je procenjena vrednost tendera bila za 3.333,00 dinara viša od iznosa iz pobedničke ponude.

 

„Remondis medison“ iz Zrenjanina je pobednik tendera za nabavku usluga zbrinjavanja opasnog otpada. Procenjena vrednost nabavke iznosila je dva miliona dinara, dok je pobednička ponuda glasila na iznos od 1.351.000,00 dinara. Ponuda firme „Miteco Kneževac“ od 1.425.000,00 dinara bila je drugoplasirana.

 

Naručilac je za usluge oglašavanja u dnevnim novinama opredelio 2.000.000,00 dinara, koliko je i ponudila “Medijska mreža” iz Beograda koja je osvojila ovaj tender.

 

Firma “P Print” iz Ralje je dva puta trijumfovala na tenderima posmatranog naručioca. Naime, ovaj ponuđač je osvojio tender za izdavanje stručne publikacije Nacionalni registar lekova za 2021. Godinu, za šta je ponudio 830.000,00 dinara. Takođe, “P Print” je i pobednik tendera za izdavanje stručne pubikacije Farmakoterapijski vodič broj 7, za koji je ponudio 4.200.000,00 dinara, dok je nabavka bila procenjena na 5.000.000,00 dinara. Na ovom tenderu su učestvovale i firme “Grafika Galeb” iz Niša i “Birograf comp” iz Zemuna, ali je njihove ponude naručilac odbacio kao neprihvatljive, budući da su sadržale izvesne nedostatke.

 

Beogradski “Iqnet” je dobio tender za nabavku usluga održavanja poslovnog informacionog sistema PIS. Ponuda je glasila na iznos od 3.475.000,00 dinara, dok je procenjena vrednost nabavke iznosila 3.500.000,00 dinara.

 

Među ponuđačima koji nisu uspeli da se upišu na listu pobednika tendera između ostalih našle su se i firme „Direct link“ iz Beograda, "Kemis" iz Valjeva i „Uni-Chem“ iz Beograda.

 

Kompletnu statistiku sprovedenih nabavki Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, ali i svih ostalih naručilaca proverite na sajtu www.tenderilive.com.

 

 

 

16.09.2020 · BOLJI_BIZNIS