CINS / POSLANICI NE PRIJAVLJUJU NOVAC ZA GORIVO, DRI I BUDŽETSKA INSPEKCIJA IGNORIŠU SLUČAJ ZORANA BABIĆA


27.10.2020
Trećina novoizabranih poslanika koji su bili i u prošlom sazivu parlamenta nije prijavila novac koji je dobila za korišćenje svog automobila za dolaske na sednice ranijih godina. Iako je 2016. Agencija za sprečavanje korupcije zbog ovoga kaznila upozorenjem Zorana Babića, institucije kojima je tražila dalje provere to do danas nisu uradile. Praksa neprijavljivanja ovakvih prihoda se nastavila, za šta bivši član Odbora Agencije, osim namere, "krivi" i neznanje poslanika.

Početkom 2016. na adrese Državne revizorske institucije (DRI) i budžetske inspekcije Ministarstva finansija stigao je „na dalju nadležnosti i odlučivanje“ izveštaj Agencije za sprečavanje korupcije (ranije Agencije za borbu protiv korupcije). Zoran Babić nije prijavio sva primanja.

Funkcioner Srpske napredne stranke (SNS) i v.d. direktora Koridora Srbije u to vreme je bio poslanik u Narodnoj skupštini, koja mu je pokrivala platu, poslanički dodatak, službena putovanja, ali i gorivo za privatni automobil kojim je dolazio na posao.

 

Ukoliko se prihodi poslanika smanje ili uvećaju za iznos prosečne godišnje neto plate (tzv. bitna promena), oni su dužni da podnesu vanredni izveštaj o prihodima u koje će uvrstiti prihod od goriva. Poslanici ovaj prihod moraju prijaviti i ukoliko samo gorivo prevazilazi taj limit.

Prilikom kontrole Babićevih izveštaja o prihodima Agencija je utvrdila da se mesečna primanja koja je prijavio ne slažu sa stvarnim stanjem, zbog čega je izrekla meru upozorenja u aprilu 2016. Samo 2014. je za njegove dolaske automobilom iz budžeta izdvojeno skoro 874.000 dinara bez poreza.

Iako finansijska služba Skupštine te troškove nije tumačila kao zaradu jer su nastali u obavljanju poslaničke funkcije, Poreska uprava ih tumači kao prihod pa je Babić to morao da prijavi, bio je stav Agencije.

Međutim, kako Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) saznaje, nijedna institucija nije proverila ove navode Agencije. DRI i budžetska inspekcija imali su gotovo iste odgovore – kontrola Babićevih prihoda nije bila predviđena godišnjim izveštajem o radu, a zbog ograničenih kapaciteta institucije nisu postupale po prijavi van redovnog plana. Kontrola nije ušla ni u plan rada za sledeću godinu.

Božo Drašković, profesor na Fakultetu za primenjenu ekologiju „Futura“ i nekadašnji član Odbora Agencije, smatra da su institucije na taj način želele da izbegnu proveru:

„To je zgodan izgovor kada hoćete da nešto ne uradite, vi se pozovete da niste imali kad, niste imali vremena, nije bilo u planu“.

U razgovoru sa novinarkom CINS-a Zoran Babić je izjavio da godinama nije poslanik i da „ne može da se vraća u to vreme“.

„Sve što je urađeno je urađeno u skladu sa zakonom“, tvrdi Babić.

Ipak, Babić nije jedini koji ovaj prihod nije prijavio.

Prema CINS-ovoj bazi Koliko košta poslanik, za gorivo poslanika koji su svojim automobilima dolazili na sednice od 2016. do 2020. izdvojeno je 289,6 miliona dinara.

Među njima su troškovi najmanje 32 aktuelna poslanika koji nisu prijavili naknadu za gorivo tokom prethodnog mandata, a putovali su iz drugih gradova na sednice u Beograd, pokazuje analiza CINS-a. Naime, taj prihod se ne može naći ni u jednom njihovom izveštaju dostupnom na sajtu Agencije.

 

 

 

 

 

27.10.2020 · CINS