SRBIJA / AUTOR VLADIMIR SPASIĆ / / ELEKTRIČNA ENERGIJA /EPS DISTRIBUCIJA PREUZIMA JOŠ 650.000 BROJILA OD GRAĐANA


11.01.2021
Ukoliko građani ne potpišu ugovor o preuzimanju brojila, koji im dostavi EPS Distribucija, onda oni ostaju odgovorni za ispravnost i održavanje tih mernih uređaja, što znači i da će snositi sve buduće troškove održavanja,PRENOSI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Operator distributivnog sistema EPS Distribucija saopštio je da se preuzimanje brojila obavlja fazno, da je dosad preuzeo 600.000 brojila, a da će u fazi koja je u toku preuzeti 650.000 mernih uređaja na teritoriji cele Srbije. U Srbiji ukupno ima 3.684.000 mernih mesta.

U Srbiji ukupno ima 3,7 miliona brojila, a EPS je dosad preuzeo 600.000

EPS Distribucija, koja je nedavno odvojena od Elektroprivrede Srbije, u skladu sa Zakonom o energetici, kako je navela, od svih korisnika sistema preuzima merne uređaje, merno razvodne ormane, priključne vodove, instalacije i opremu u merno razvodnim ormanima.

Najviše mernih uređaja u ovoj fazi biće preuzeto u Beogradu, Novom Sadu i Kraljevu

U sada započetoj fazi, na distributivnom području Beograda biće preuzeti merni uređaji i ostala navedena oprema 163.280 korisnika, na distributivnom području Novog Sada 168.610, na distributivnom području Kralјeva 163.670, na distributivnom području Niša 104.260 i na distributivnom području Kragujevca 50.180.

EPS Distribucija ovim preuzima i obavezu održavanja preuzete opreme i snosiće troškove budućeg održavanja mernih uređaja, merno razvodnih ormana, priključnih vodova, instalacija i opreme u merno razvodnom ormanu.

Ukoliko korisnici sistema ne potpišu ugovor o preuzimanju, ostaju odgovorni za ispravnost i održavanje navedene opreme i mernih uređaja, što znači i da će snositi sve buduće troškove održavanja istih, anvela je EPS Distribucija.

Nema troškova za građane

Korisnici sistema nemaju nikakve troškove u vezi sa preuzimanjem, saopštila je EPS Distribucija.

U skladu sa Zakonom o energetici EPS Distribucija urediće uslove preuzimanja ugovorom. Obaveštenje i ugovor u dva primerka su dostavljeni korisnicima sistema na adresu uručenja računa za električnu energiju. Jedan potpisan primerak ugovora potrebno je vratiti nadležnom ogranku EPS Distribucije u roku od osam dana na naznačenu adresu.

Preuzimanje ne znači i zamenu brojila

Preuzimanje mernih uređaja i ostale opreme ne znači i istovremenu zamenu postojećih mernih uređaja, već se njihova zamena radi u skladu sa postojećim zakonskim propisima, navela je EPS Distribucija.

Ugovor o preuzimanju može potpisati samo lice koje ispunjava zakonske uslove za to, odnosno lice koje je korisnik sistema ili lice koje ima važeću zakonsku punomoć da potpiše ugovor o preuzimanju, umesto korisnika sistema.

11.01.2021 · BROJILA / EPS_DISTRIBUCIJA