RADIT ĆE SE NACIONALNA STRATEGIJA ZA VODIK OD 2021. DO 2050.


26.02.2021
Barbir: Hrvatska treba karte staviti na izgradnju brodova na baterije i/ili gorivne članke  

Vlada je na današnjoj sjednici zadužila Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da izradi Hrvatsku strategiju za vodik od 2021. do 2050. Strategija će propisati nacionalnu viziju razvoja, istraživanja, proizvodnje, infrastrukture i korištenja vodika i vodikove ekonomije, vodeći računa o postizanju cilja klimatske neutralnosti iz Europskog zelenog plana do 2050, kao i nacionalnih ciljeva vezanih za razvoj infrastrukture za alternativna goriva. 

 

Cilj Strategije je dekarbonizacija proizvodnje vodika, te uporaba vodika kao zamjene za fosilna goriva. Europa je svoju strategiju za vodik donijela lani, a ona u prvoj fazi predviđa do 2024. ugradnju 6 GW elektrolizatora za proizvodnju milijun tona vodika iz obnovljivih izvora. 

 

To je vrlo ambiciozan cilj, jer je sada snaga elektrolizatora u EU oko 1 GW. U drugoj fazi do 2030. u planu je ugradnja 40 GW elektrolizatora i proizvodnja 10 mil. t zelenog vodika. Vodik kao gorivo može se koristiti u transportu kamionima, željeznicom ili morem, kao i u proizvodnji čelika i umjetnih gnojiva, a zainteresirane za vodik su i INA i HEP, te neke druge energetske tvrtke koje zanima dekarbonizacija plina.  ENERGETIKA-NET-COM

 

 

26.02.2021 · VODIKOVA_ENERGETIKA / VODIK / VLADA