SRBIJA / JAVNE NABAVKE KROZ STATISTIKU: ŠTA JE SVE NABAVLJAO GRAD KRAGUJEVAC U PRETHODNIH GODINU DANA?


14.03.2021
  U svojstvu naručioca u postupcima javnih nabavki, Grad Kragujevac je od marta prošle godine raspisao 71 tender, za koje je pristigla 231 ponuda zainteresovanih firmi. To znači da je u proseku, na svakom tenderu učestvovalo po tri ponuđača.

Što se tiče predmeta nabavki, Grad Kragujevac je u posmatranom periodu najčešće nabavljao završne građevinske radove. Osim toga, na listi nabavljanih dobara, radova i usluga, između ostalog našli su se i oprema za parkove i dečija igrališta, usluge obuke za rad na računaru, udžbenici, školski nameštaj, kotlovi, radovi na pejzažnom uređivanju igrališta, usluge čišćenja mina, upravljanje kvalitetom vazduha, usluge obezbeđenja, betonski radovi, usluge seče drveća, urbana oprema, radovi na iskopavanju i odnošenju zemlje, adaptacija zgrada, radovi na površinskom sloju za objekte za rekreaciju...

 

Kada govorimo o ponuđačima, najbolji rezultat ostvarila je „Šumadija“ sa ukupno četiri upisane pobede. Ovaj ponuđač je osvojio tender za izgradnju igrališta za decu u naselju Ljubine livade, zatim tendere za održavanje i izgradnju novih mobilijara na dečijim igralištima na teritoriji grada Kragujevca, kao i tender za nabavku arhivkih polica. Zbir svih pobedničkih ponuda „Šumadije“ iznosio je 15.612.489,33 dinara.

 

Po tri pobede ostvarile su firme „GML Inženjering“ iz Kragujevca i Telekom Srbija, dok su svi ostali ponuđači ostvarivali po jednu ili dve pobede.

 

Tako se na listi pobednika našla i kompanija „Millennium team“ iz Beograda, koja je ponudom vrednom 9.950.000,00 dinara osvojila tender za projekat čišćenja od eksplozivnih ostataka rata saobraćajnice u kompleksu „Denino brdo“, čija je procenjena vrednost iznosila 12.500.000,00 dinara.

 

Za energetsku sanaciju Osnovne škole „Prota Stevan Popović“ iz Čumića, naručilac je sa firmom „Grading“ iz Paraćina zaključio ugovor na iznos od 49.978.787,42 dinara. Za istu svrhu je za Osnovnu školu „Radoje Domanović“ u Kragujevcu posao sklopljen sa kompanijom „Dominus Tim“ iz Kragujevca, čija je ponuda iznosila 29.056.874,00 dinara.

 

„Vicor“ iz Beograda je za nabavku PCR aparata ponudio 2.832.000,00 dinara i tako osvojio ovaj tender.

 

Jedan od vrednijih tendera koje je posmatrani naručilac sproveo tokom prošle godine, odnosio se na izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg objekta centralne pijace sa izgradnjom podzemne garaže i nove nadstrešnice. Za ovaj posao izdvojena su sredstva od 293.000.000,00 dinara. Najpovoljniju ponudu je uputila kompanija „Eurodomus“ iz Lazarevca i iznosila je 292.998.001,00 dinara.

 

Kraljevačka firma „YU Keops“ je pobedila na tenderu za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji mosta preko Bresničkog potoka sa izgradnjom pristupnih saobraćajnica vrednom 35 miliona dinara. Pobednička ponuda je iznosila 34.980.000,00 dinara.

 

Ponuđač „SOKO SECURITY“ iz Beograda je dva puta trijumfovao na tenderima Grada Kragujevca i oba puta su se nabavke odnosile na usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja. U aprilu prošle godine, ova firma je dostavila pobedničku ponudu koja je glasila na iznos od 36.936.540,00 dinara, dok je procenjena vrednost nabavke iznosila 37.161.631,00 dinara. Zatim je u novembru je ponudom od 2.557.920,00 dinara dobila i tender za fizičko tehničko obezbeđenje Gradske uprave za razvoj.

 

Izrada projektno - tehničke dokumentacije za Dom zdravlja Bresnica i Dom zdravlja Stanovo bila je procenjena na 9.167.000,00 dinara, a posao je pripao beogradskoj firmi „Beo potez“ čija je ponuda iznosila 8.998.000,00 dinara.

 

Za izvođenje radova na rekonstrukciji dečijeg obdaništa „Bambi“ u Kragujevcu, Grad Kragujevac je opredelio sredstva u iznosu od 55.000.000,00 dinara. Ugovor je zaključen sa kompanijom „Elkoms“ iz Beograda koja je za navedene radove ponudila 54.894.017,90 dinara.

 

Radovi u procesu primenjenih detaljnih hidrogeoloških istraživanja u procesu overe rezervi podzemnih voda - izrada istražnih bušotina, litologija terena i pretvaranje nekih bušotina u eksploatacione bunare, bili su procenjeni na 50 miliona dinara. Beogradski „Geo inženjering BGP“ je dostavio ponudu na iznos od 29.973.000,00 dinara.

 

Javna nabavka energenata za grejanje bila je oblikovana u dve partije. Prva partija je podrazumevala nabavku lakog gasnog ulja za 15.237.754,00 dinara, dok su se u drugoj partiji nabavljali ugalj i ogrevno drvo za 19.061.840,00 dinara. Prvu partiju osvojio je „Knez Petrol“ ponudom vrednom 8.859.375,00 dinara, dok je druga partija pripala kompaniji „Slava trans“ iz Kragujevaca, koja je dostavila ponudu na iznos od 18.101.100,00 dinara.

 

Osim toga, „Knez Petrol“ je osvojio i vrlo vredan tender za nabavku goriva, za koje je Grad Kragujevac opredelio sredstva u iznosu od 395.460.780,00 dinara. Pobednička ponuda je iznosila 357.950.075,17 dinara.

 

Kompanija „Bosal“ iz Zemuna je na tenderu za izgradnju autobuskih stajališta u Kragujevcu čija je procenjena vrednost iznosila 180 miliona dinara, dostavila ponudu na iznos od 266.465.000,00 dinara. Budući da je ponuđena cena premašivala iznos planiranih sredstava, ponuda je odbačena, a postupak obustavljen.

 

Među ponuđačima koji nisu uspeli da se upišu na listu pobednika između ostalih našli su se i „Simpo Line“ iz Vranja, „Vatrogas“ iz Novog Sada, „Novi logos“ iz Beograda, „Itro Coop“ iz Arilja, „Bosal“ iz Zemuna, „Blažeks“ iz Kragujevca, „Tehno Ekonomik“ iz Obrenovca, „Sportimpex“ iz Beograda i drugi.

 

Kompletan pregled svih sprovedenih nabavki Grada Kragujeca, ali i svih ostalih naručilaca, možete proveriti na sajtu www.tenderilive.com.

14.03.2021 · TENDER