BOLJI BIZNIS / JAVNE NABAVKE KROZ STATISTIKU: ŠTA JE SVE NABAVLJALA OPŠTINSKA UPRAVA VELIKO GRADIŠTE U PRETHODNIH GODINU DANA?


01.04.2021
U svojstvu naručioca u postupcima javnih nabavki, Opštinska uprava Veliko Gradište je od marta prošle godine raspisala ukupno 54 tendera, za koje su pristige 154 ponude zainteresovanih firmi. To znači da je u proseku, na svakom tenderu učestvovalo po tri ponuđača.

Na listi nabavljanih dobara, radova i usluga između ostalog našle su se sadnice, semenje cveća, usluge čišćenja snega, radovi na popravljanju puteva, oprema za dečija igrališta, usluge projektovanja cevovoda, adaptacija zgrada, usluge zapošljavanja, proizvodi rasadnika za drveće, oprema za uličnu rasvetu, usluge obezbeđenja, građevinski radovi, usluge prostornog planiranja i tako dalje.

 

Kada govorimo o ponuđačima, najzapaženiji rezultat ostvarila je firma „Elita kop 012“ iz Malog Crnića sa ukupno šest ostvarenih pobeda. Ovaj ponuđač je dobijao tendere za zimsko održavanje puteva, sadnju biljnog materijala, uređenje poljskih puteva, tekuće održavanje makadamskih puteva, čišćenje i odnošenje kabastog otpada, kao i tender za uklanjanje divljih deponija. Zbir svih pobedničkih ponuda „Elita kopa 012“ u posmatranom periodu iznosio je 8.527.763,00 dinara.

 

Preduzeće za puteve Požarevac beleži četiri pobede na tenderima podmatranog naručioca. Za sanaciju putne infrastrukture i putnih objekata u Biskuplju pobednička ponuda je iznosila 2.160.882,63 dinara. Tender za presvlačenje lokalnog puta Desine – Kamijevo bio je procenjen na 25.228.340,00 dinara, dok je ponuda Preduzeća za puteve Požarevac glasila na iznos od 25.098.364,00 dinara. Ovaj ponuđač je osvojio i obe partije na tenderu za krpljenje rupa i presvlačenje manjih deonica, ponudivši 1.224.950,00 dinara za letnje održavanje puteva i 1.224.987,80 dinara za radove na proširenju dela Jezerske ulice u Belom bagremu. Na kraju, ova firma je trijumfovala i na tenderu za krpljenje rupa gde je uputila ponudu na iznos od 4.904.100,00 dinara.

 

Svi ostali ponuđači beležili su po jednu ili dve pobede. Tako se na listi pobednika tendera našla i kompanija „Eko Serbia“ koja je ponudom od 2.252.072,80 dinara osvojila tender za kupovinu goriva čija je procenjena vrednost iznosila 2.500.000,00 dinara.

 

Za pomoć u kući „Cupae“ iz Golupca je dostavio ponudu na iznos od 3.357.000,00 dinara, dok je za ovu svrhu naručilac opredelio sredstva u iznosu od 3.400.000,00 dinara.

 

Nabavka opreme za potrebe Ramske tvrđave bila je oblikovana u četiri partije. Prva partija je podrazumevala nabavku sistema za video nadzor za 250.570,00 dinara, druga nabavku protivpožarnih aparata za 59.967,00 dinara, treća izradu polica za eksponate za 295.200,00 dinara, dok su se u četvrtoj partiji nabavljali mini plejeri i snimanje sadržaja u vrednosti od 288.079,00 dinara.

 

Pobednik prve partije bila je firma „Digital Logic RnD“ iz Požarevca čija je ponuda iznosila 239.740,00 dinara. Druga partija je pripala ponuđaču „Vatrometal plus“ iz Kraljeva koji je za protivpožarne aparate ponudio 28.000,00 dinara. „S Press music“ iz Požarevca je osvojio treću partiju ponudom vrednom 284.000,00 dinara, dok za četvrtu partiju nije bilo zainteresovanih ponuđača.

 

„Krip inženjering“ iz Beograda je ponudom od 1.600.000,00 dinara trijumfovao na tenderu za izradu projektno-tehničke dokumentacije za sportsko rekreativni bazen, čija je procenjena vrednost iznosila dva miliona dinara.

 

Tender za orezivanje drveća dobila je firma „Lada“ iz Velikog Gradišta, koja je za navedene usluge ponudila 744.800,00 dinara.

 

Opremanje doma zdravlja u Velikom Gradištu bilo je podeljeno u dve partije. U prvoj se nabavljao nameštaj za tri miliona dinara, dok se u drugoj nabavljala oprema u vrednosti od 2.500.000,00 dinara. Kompanija Ktitor je osvojila prvu partiju ponudom vrednom 1.948.820,00 dinara, dok je pobednik druge partije bila firma „Medicoline“ iz Niša, čija je ponuda bila za 300 dinara niža od procenjene vrednosti partije. Inače je „Medicoline“ dobio i tender za nabavku ultrazvuka i kolposkopa ponudom od 3.904.000,00 dinara.

 

Za nabavku sportske opreme za potrebe sportske hale na Srebrnom jezeru, naručilac je izdvojio 1.250.000,00 dinara, a tender je pripao kompaniji „Sportimpex“ iz Beograda čija je ponuda glasila na iznos od 821.600,00 dinara.

 

„Jović gradnja“ iz Požarevca je dobila tender za rekonstrukciju objekata javne namene ponudom vrednom 312.850,00 dinara. Takođe, ova firma je dostavila i pobedničku ponudu na tenderu za adaptaciju dela muzejskog prostora u gradsku galeriju vrednom 2.579.166,00 dinara.

 

Radovi na izgradnji hale sportova na Srebrnom jezeru - faza 4 bili su procenjeni na 4.291.666,00 dinara, a posao je pripao firmi „Životić“ iz Aleksandrovca čija je ponuda iznosila 3.997.400,00 dinara. Osim toga, navedeni ponuđač je osvojio i tender za izvođenje radova na uređenju plaže ponudom vrednom 3.460.000,00 dinara.

 

Firma „Avala“ iz Požarevca je dobila tender za nabavku ogrevnog drveta ponudom vrednom 920.000,00 dinara. Za ovu svrhu naručilac je opredelio sredstva u iznosu od 1.363.636,00 dinara.

 

Među ponuđačima koji nisu uspeli da se upišu na listu pobednika tendera posmatranog naručioca između ostalih našli su se i „Ibrea“ iz Gornjeg Milanovca, „Agro firm“ iz Požarevca, Geografski fakultet iz Beograda, „Harmonija projekt“ iz Valjeva, „Maraton ldn“ iz Mačvanske Mitrovice i drugi.

 

Kompletan pregled svih sprovedenih nabavki Opštinske uprave Veliko Gradište, ali i svih ostalih naručilaca, možete proveriti na sajtu www.tenderilive.com.


01.04.2021 · BOLJI_BIZNIS