BOLJI BIZNIS / Šta se može smatrati poverljivim informacijama?


01.04.2021
Poverljivi podaci su oni podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu ili predstavljaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka.  

Te informacije mogu imati npr. komercijalnu vrednost, pa se njima mogu ostvariti ekonomske koristi što iziskuje potrebu njihovog držaoca da preduzme odgovarajuće mere radi njihove zaštite.

 

Njihovim otkrivanjem izvesnim licima ili široj javnosti mogla bi da nastane šteta, pa zbog toga u postupju javnih nabavki kad god postoji opravdana potreba, oni moraju biti zaštićeni.

 

01.04.2021 · BOLJI_BIZNIS