BOLJI BIZNIS / UPOZNAJTE POBEDNIKE: KO JE SVE DOBIJAO TENDERE MINISTARSTVA FINANSIJA?


01.04.2021
Ministarstvo finansija je u svojstvu naručioca u postupcima javnih nabavki u poslednjih dvanaest meseci raspisalo ukupno 50 ponuda za koje je pristiglo 127 ponuda zainteresovanih firmi.  

Daleko najubedljiviji ponuđač bio je „MDS Informatički inženjering“ koji je u posmatranom periodu ostvario čak osam pobeda. Naime, ova kompanija je dobijala tendere za nadogradnju sistema e-faktura, zatim za nadogradnju hardverske infrastrukture za obradu i arhiviranje elektronskih faktura, kao i dodatnu nadogradnju sistema za e-fakturu u skladu sa usvojenim zahtevima. Zbir pobedničkih ponuda na ovim tenderima iznosio je čak 456.066.000,00 dinara.

 

„MDS Informatički inženjering“ je trijumfovao i na tenderu za implementaciju centralnog CRM, tiketing i komunikacionog sistema u okviru resora Ministarstva finansija ponudom vrednom 87.700.000,00 dinara. Za održavanje i unapređenje Oracle proizvoda (BI,DWN i ETL) ponuda je glasila na iznos od 815.004,00 dinara, dok je za usluge odrzavanja IT ponuđeno 810.000,00 dinara.

 

Nabavka licenci i produženje garancije za uređaj za zaštitu mreže bila je procenjena na 208.333,00 dinara, a „MDS Informatički inženjering“ je dostavio ponudu vrednu 205.008,00 dinara.

 

Na kraju, posmatrani ponuđač je osvojio i tender za nabavku usluga upravljanja i rešavanja sajber incidenata na kritičnim IT sistemima vredan 91.500.000,00 dinara.

 

Firma „Informatika“ iz Beograda je zabeležila tri pobede u postupcima javnih nabavki Ministarstva finansija. Ova kompanija je dobila posao servisa bus platforme sa svim komponentama za integracije sa ostalim radnim okruženjima, licence, hardver i implementacija ponudom vrednom 260.980.000,00 dinara, nadmašivši ponudu firme „Atos IT solutions and services“ od 261.150.000,00 dinara.

 

Takođe, „Informatika“ je trijumfovala i na tenderu za nadogradnju sistema povezivanjem sistema centralizovane platforme za slanje, prijem, upravljanje i čuvanje elektronskih faktura pravnih lica i preduzetnika sa centralnim sistemom za izveštavanje Ministarstva finansija (BI), sistema E-fakture sa platformom za konsolidacijom podataka i poslovno izveštavanje u okviru Ministarstva finansija i povezanih uprava. Za ovu svrhu naručilac je izdvojio 158.865.000,00 dinara, dok je pobednička ponuda iznosila 158.333.000,00 dinara.

 

Za centralizovani sistem za bekap podataka, Ministarstvo finansija je sa „Informatikom“ zaključilo ugovor na iznos od 12.400.000,00 dinara bez PDV-a.

 

Svi ostali ponuđači koji su učestvovali na tenderima posmatranog naručioca ostvarivali su po jednu ili dve pobede. Tako se na listi pobednika tendera našla i kompanija „Oktacron“ iz Beograda, koja je ponudom vrednom 55.844.000,00 dinara osvojila tender za implementaciju SOC (Security Operation Centar) uz prateće usluge u skladu sa standardima informacione bezbednosti čija je vrednost bila procenjena na 55.930.000,00 dinara.

 

Za medijsko praćenje aktivnosti Ministarstva finansija izdvojeno je 1.625.000,00 dinara, a posao je pripao „Tanjugu“ čija je ponuda iznosila 1.620.000,00 dinara.

 

„Asseco see“ je dva puta trijumfovao na tenderima Ministarstva u posmatranom periodu. U junu prošle godine, ova kompanija je dobila nabavku dokument menadžment sistema ponudom od 67.125.000,00 dinara. Zatim je u julu dobila i posao obnavljanja, nadogradnje i tehničke podrške Cisco licence za mail zaštitu i licence za Fortinet web zaštitu, kada je pobednička ponuda iznosila 17.272.500,00 dinara.

 

Tender za usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih karata, rezervacije hotelskog smeštaja u zemlji i inostranstvu i uplati kotizacija za seminare za potrebe Poreske uprave bio je procenjen na 57.842.878,00 dinara. Ugovor je zaključen sa ponuđačem „BT Pegrotour“ iz Beograda.

 

Informacioni sistem PIMIS koštao je naručioca 95 miliona dinara, koliko je iznosila i pobednička ponuda kompanije „Oracle“ iz Beograda. Ova firma je dobila i posao nadogradnje sistema za konsolidaciju podataka i poslovno izveštavanje u okviru Ministarstva finansija i povezanih uprava - Faza 2, ponudom vrednom 359.757.021,00 dinara, dok je procenjena vrednost tendera iznosila 360.000.000,00 dinara.

 

Ministarstvo finansija je krajem prošle godine raspisalo tender za izradu, implementaciju i održavanje Centralnog informacionog sistema za obračun zarada u javnom sektoru sa pratećom računarskom opremom i licencama čija je procenjena vrednost iznosila čak 5.891.333.333,00 dinara. Ugovor je potpisan sa kompanijom „Telekom Srbija“ čija je ponuda glasila na iznos od 5.884.250.596,42 dinara.

 

Kompletan pregled svih raspisanih tendera Ministarstva finansija, kao i njihovih pobednika možete proveriti na sajtu www.tenderilive.com.

01.04.2021 · BOLJI_BIZNIS