EU dobija zajedničkog javnog tužioca


11.10.2017
Nakon konačnog odobrenja u Evropskom parlamentu, glavni tužilac Evropske unije koji će istraživati prevare sa budžetom EU počeće da radi 2018. u Luksemburgu. Evropsko javno tužilaštvo (EPPO), koje je predviđeno Lisabonskim ugovorom, koordinisaće napore na sprovođenju zakona na nacionalnom nivou sa radom evropskih agencija - policijske i pravosudne, Europol i Eurodžast, kao i Evropskom agencijom za borbu protiv prevara (OLAF). Već se govori i o proširenju nadležnosti evropskog tužioca na borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala.

Glavni tužilac će moći da koordiniše policijske istrage, odlučuje o zamrzavanju i oduzimanju imovine i hapšenju osumnjičenih preko granica.

 

Do sada su samo nacionalne vlasti mogle da istražuju i gone za kriminal, poput zloupotrebe strukturnih fondova EU ili prekograničnih prevara sa porezom na dodatu vrednost. To je međutim išlo teško jer se jurisdikcija nacionalnih vlasti završavala na nacionalnim granicama.

 

Članice EU dale su saglasnost za osnivanje službe tužilaštva 2009. godine Lisabonskim ugovorom. Međutim, zakonodavstvo oko osnivanja te službe je kasnilo zbog protivljenja nekih članica i stvari su krenule napred tek 2013.

 

Zbog odredbe o jednoglasnosti, Evropski savet se odlučio za "pojačanu saradnju" sa samo 20 od 28 članica. U grupi zemalja koje nisu učesnice su Velika Britanija, Irska, Danska, Švedska, Mađarska, Malta i Holandija. One pak mogu da se priključe bilo kada u budućnosti.

 

Evroposlanica desnog centra Barbara Matera, koja je bila zadužena za zakonodavstvo o evropskom tužilaštvu u Evropskom parlamentu, rekla je da nova kancelarija "znači rešavanje problema nedostataka i neusklađenosti nacionalnih istraga o zloupotrebama fondova EU".

 

I francuski predsednik Emanuel Makron i predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker u septembru su govorili o mogućem proširenju ovlašćenja tužioca na polja poput terorizma.

 

"Nadam se da bi uskoro obuhvat službe EPPO mogao da uključi i prekogranične zločine, poput terorizma i trgovine ljudima", rekla je Matera.

 

Predsednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani takođe je opisao glasanje u Parlamentu 5. oktobra kao prvi korak prema mnogo moćnijem tužiocu EU. "Otvoreni smo da razmotrimo mogućnost širenje na  borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala", istakao je Tajani.

 

"Teroristi ne znaju za granice. Da bi se suočili sa terorizmom, ne treba da postoje granice za saradnju nacionalnih vlasti", dodao je predsednik EP.

 

"Makron i Junker gledaju napred i podržavaju proširenje nadležnosti Evropskog tužilaštva na borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala", rekao je nemački evroposlanik Jan Filip Albreht (Philipp Albrecht).

 

"Vlade članica treba dobro da razmotre takve predloge. EPPO ima potencijal da postane vodeći evropski projekat i svim članicama EU su otvorena vrata da se angažuju", istakao je Albreht.

 

Evropska komisija je u saopštenju navela da nova služba "može da bude moćno sredstvo za zaštitu građana čak i izvan svoje trenutne nadležnosti za nelegalne aktivnosti sa budžetom EU".

 

"Evropsko javno tužilaštvo moglo bi da ima zadatak i da goni prekogranične terorističke zločine", saopštila je Komisija.

 

"U 2018. će Komisija objaviti naredne korake za proširenje obima nadležnosti nove evropske službe - Javnog tužilaštva. Za sada nam je prioritet da uspostavimo nezavisnog, jakog i efikasnog Evropskog javnog tužioca za borbu protiv zloupotreba budžeta EU i da ga osposobimo da počne da radi što pre", navela je EK.

 

Međutim, grupa Evropski konzervativci i reformisti (ECR) u EP je protiv tužilaštva, rekao je portparol te grupe za Euraktiv.

 

"Smatramo da će EPPO biti još jedan skriveni pokušaj da se posegne za aktivnostima članica u sprovođenju zakona", rekao je portparol ECR i dodao: "U toj oblasti članice već dobro sarađuju i koordinišu aktivnosti".

 

Kancelarija u Luksemburgu imaće glavnog tužioca i tužioce iz svih zemalja učesnica. Oni će voditi svakodnevne krivične istrage koje sprovode delegirani tužioci u svim članicama koje učestvuju.

 

Potvrda EPPO u Savetu očekuje se u narednih nekoliko dana.

 

Izvor: EURACTIV.com

Foto: Pixabay.com

11.10.2017 · Euraktiv