SRBIJA / CHF SRBIJA: VRATITI KREDIT U DINARSKI S POČETKA OTPLATE / AUTOR TEKSTA: VOJISLAV STEVANOVIĆ / N1


13.10.2017
  Nedavna presuda Evropskog suda za ljudska prava kaže da su banke bile dužne da potrošače obaveste o svim ekonomskim posledicama i rizicima koje nose krediti indeksirani u švajcarskim francima, ali da one to nisu učinile. U Centru za zaštitu korisnika bankarskih usluga CHF Srbija smatraju da su banke iskoristile neznanje korisnika i u Srbiji.

Indeksiranje kredita u švajcarskim francima bilo je nepravično i tu odredbu treba staviti van snage, smatraju u udruženju CHF. Predlog udruženja je da se kredit automatski vrati u dinarski sa početka otplate.

"Ako je vaša mesečna rata iznosila 27 hiljada dinara, a danas je plaćate 59 hiljada, sve preko 27, svakog meseca, banka bi terbalo da vrati vama. Taj novac biste vi iskoristili ili podizanjem istog ili da uđete u prevremenu otplatu", smatra advokat Jelena Pavlović.

Banke su, tvrde u udruženju, znale za rizike uzimanja kredita indeksiranih u švajcarskim francima, a o tome nisu dovoljno obavestile klijente.

"Ono što su banke sigurno znale, a nisu nam rekle je da indeksacija u valuti švajcarskog franka nosi dvostruki valutni rizik i da NBS ničim ne utiče na odnos dinara i franka, dok u odnosu na valutu evro vrši svakodnevne intervencije", navodi Jelena Pavlović.

Klijenti, dodaju, sad plaćaju ne samo kamatu, već i kursnu razliku franak-evro i razliku evro-dinar. U Narodnoj banci se pozivaju na odluku iz 2015. u vezi sa ovim kreditima, koja predviđa četiri modela za olakšavanje otplate. 

"Narodna banka Srbije smatra da su usvojenim rešenjima stvorene pretpostavke i podsticaji - obaveznost postupanja banaka, sloboda izbora korisnika kredita, kao i podela finansijskog tereta između poverilaca i dužnika, čime se isključuje mogućnost daljih regulatornih aktivnosti Narodne banke Srbije vezanih za ove kredite".

Inače, u ovom udruženju kažu da nisu saglasni sa predlozima koje svojim članovima i javnosti upućuje drugo udruženje bankarskih klijenata Efektiva. / N1

 

 

13.10.2017 · KREDIT / KREDITI / STAMBENI_KREDIT / ŠVAJCARSKI_FRANAK / NARODNA_BANKA_SRBIJE