Jesenja setva na deponijama pepela TENT


06.11.2017
U mešavinu materijala dodaje se i zelena farba kako bi se i vizuelno utvrdilo koje su površine zasejane

Prvi put hidrosetva

 

 

U okviru redovnog održavanja dva najveća pepelišta u JP EPS, počeli su jesenji radovi na biološkoj rekultivaciji deponije pepela u TENT A i TENT B sa ciljem da se smanji njihov negativan uticaj na životnu sredinu u okruženju. Najveći obim poslova ove jeseni biće na deponiji pepela TENT A, gde je planirano da se semenskom smešom trava zaseje oko pet hektara novoizgrađenih nasipa aktivne kasete tri. U ovom periodu se nužno rade i popravke biopokrivača, a sejaće se i na oštećenim površinama nasipa kaseta dva i tri.

 

– Uprkos ekstremno visokim temperaturama, ove godine nema mnogo oštećenih površina. Planirana je i popravka oštećenog biopokrivača na ravnom delu kasete dva – kažu u Službi za kontrolu i zaštitu životne sredine ogranka TENT.

 

Prvi put se tokom setve primenjuje posebna tehnologija – hidrosetva, koja se zasniva na istovremenom mešanju vode, semena, đubriva i drugih dodataka. Tako izmešani materijal se crevom, pod pritiskom, prska po pepelu koji se tretira. Do sada su ovako u TENT-u eksperimentalno sejane manje površine, jer je hidrosetva pogodna za tretiranje strmih kosina nasipa. Uz to, u ovu mešavinu materijala dodaje se i zelena farba kako bi se i vizuelno utvrdilo koje su površine zasejane.

 

Na kosinama obodnih nasipa deponije pepela TENT A ove jeseni biće zasađeno 3.700 sadnica bagrema, davine i sibirskog bresta. Veći broj ovih sadnica naći će svoje mesto na novoizgrađenim nasipima kasete tri, a ostale sadnice biće upotrebljene za obnovu oštećenog zasada kasete dva i kasete tri. Na kosinama obodnih nasipa deponije pepela TENT B biće zasađeno 2.100 sadnica ovih vrsta drveća.

 

 

Trajanje i nadzor

 

Svi setveni radovi i sadnja očekuje se da budu završeni do kraja oktobra.

Biološka rekultivacija se izvodi u skladu sa glavnim projektom rekultivacije deponije pepela i šljake u TE „Nikola Teslaˮ A i B, pod nadzorom Službe za kontolu i zaštitu životne sredine, a radove izvodi „Pro TENTˮ.

 

M. Vuković

 

Izvor: Časopis EPS Energija

06.11.2017 · EPS_Energija