Dvesta novosadskih montera na redovnoj obuci o BZR


07.11.2017
Aktivna komunikacija, bliska saradnja i stalna razmena informacija između zaposlenih i menadžmenta pravi velike pomake u ponašanju montera na terenu

Bezbednost je važna

 

Oko dve stotine polaznika, prvo na teorijskoj nastavi, a potom i na poligonu „Norceva“, dodatno je krajem oktobra obučenaza veštine primene mera bezbednosti i zaštite zdravlja na radu. Toje ciklusšestonedeljne obuke zaposlenihna radnim mestima sa povećanim rizikom i zakonom je regulisana obaveza u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Obuka o bezbednosti i zdravlju na radu je interna i odvija se u nastavno-obrazovnom centru „Norcev“ na Fruškoj goriviše od dve decenije.Osim teorijske nastave, na kojoj se utvrđuju znanja iz tehnologije posla, monteri prolaze i praktičnu obuku sa trenerima na pokaznom poligonu koji je jedan od najsavremenijih u Evropi.Pritom su polaznici obuke obezbeđeni najmodernijim ličnim i kolektivnim zaštitnim sredstvima za rad.

– Pre nekoliko godina, kao deo ove obuke,uvedena je radionica„Vaša bezbednost je važna!“, čiji je cilj motivisanje za poštovanje procedura i mera bezbednosti na radu.Zbog toga što samo trenutak nepažnje može biti koban, sa zaposlenima na radnim mestima sa povećanim rizikom radi se na razvijanju samoodgovornostida bise izbegle nezgode i posledice koje one nose.Važno je da svaki zaposleni na takvom radnom mestu aktivno učestvujeu podizanjusamoodgovornosti,a to se postižeinteraktivnim radom putemrazličitih metoda, kao što su diskusija i grupni rad.Još jedna metoda podizanja svesti o bezbednosti je razgovor o doživljenim povredama i incidentima putem studije slučaja, kada im postavljam pitanja o konkretnim ekscesima: šta se dogodilo, zašto se dogodilo, da li se moglo sprečiti – objašnjava Ivana Mirković Čuvardić, vodeći stručni saradnik u Službi za ljudske resurse Tehničkog centra Novi Sad.

Ona napominje i da je stručna služba u kojoj radi u situaciji da predlaže aktivnosti koje će se koristiti u prevenciji povreda. Međutim, mnogo toga zavisi od međusobne komunikacije zaposlenih koji se bave poslovima sa povećanim rizikom i njihovih neposrednih rukovodilaca. Aktivna komunikacija, bliska saradnja i stalna razmena informacija između zaposlenih i menadžmenta pravi velike pomake u ponašanju montera na terenu.

–Što su bolji i zdraviji odnosi, to je mogućnost za povređivanje manja.Monterimaje potrebna i dragocenapovratna informacija od odgovornih o obaveznosti primene mera bezbednosti, a nama je potrebna dvosmerna komunikacija da bi zajednički preventivno radili na prevazilaženju potencijalnih rizičnih situacija. Tako se stiče samopouzdanje, samopoštovanje i neutrališe mogućnost povređivanja. To je jedini način za prevazilaženje problema u radu sa kojima se susreću elektromonteri. Zato se sa zaposlenima na poslovima sa povećanim rizikom posebno radi– kažeMirković Čuvardić.

Nakon odslušanetrodnevne teorijske nastave, četvrtog dana svaka grupa vežba na montažnim trafostanicama, mernim uređajima i svaki polaznik sepenje na stubove radi vežbe rada na visini uz korišćenje zaštitne opreme. Obuka se završavapismenim polaganjem testova.

 

Dodatni oprez

 

Iskustvo pokazuje da polaznicidobro poznaju tehnologiju i procedure koje moraju da poštuju. Međutim, jedan pogrešan korak u trenutku kada situacija izmakne kontroli može da se završi sa vrlo lošim posledicama. Zbog toga uvek postoji prostor za preventivu da bi se ovakve situacije predvidele i, što je još važnije, izbegle.

 

M. Jojić

 

Izvor: Časopis EPS Energija

07.11.2017 · EPS_Energija