GRČKA / GRČKA OTVORILA PRVE SOLARNE ELEKTRANE PO NOVOM MODELU PODRŠKE ZA OIE / BGEN


11.11.2017
Grčka je dobila prve solarne elektrane, snage 8,6 MW, u skladu sa novim modelom za podršku obnovljivim izvorima energije (OIE). To su prva velika solarna postrojenja u ovoj zemlji od 2015. godine, a instalirala ih je kompanija Hellenic Petroleum Renewable Energy Sources.

Reč je o elektranama snage 1 MW, 4 MW i 3.6 MW, preneo je PV magazin.

Grčka kompanija Hellenic Petroleum, čija glavna delatnost je snabdevanje, prerada i trgovina naftnim derivatima, osnovala je firmu Hellenic Petroleum Renewable Energy Sources 2006. godine.

Kompanija je otvorila elektrane koristeći novi model za podršku OIE, koji se zasniva na aukcijama i dodeli fid-in tarifa.

Na prvoj aukciji u decembru 2016. godine izabrani su projekti ukupne snage od 40 MW.

Nova šema podrške OIE predviđa varijabilne premije preko standardne tržišne cene za proizvedenu električnu energiju. Visina premije zavisi od određenih tržišnih varijabli, a fid-in tarife važe 20 godina.

Tri solarne elektrane su deo šire strategije kompanije Hellenic Petroleum za diversifikaciju aktivnosti u oblasti obnovljivih izvora energije.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) podržala je tu diversifikaciju tako što je kupila obveznice grčke kompanije za 28,3 miliona evra.

Novac će biti iskorišćen za otvaranje solarnih i elektrana na vetar ukupne snage do 190 MW.

 

11.11.2017 · EBRD / GRČKA / HELLENIC_PETROLEUM / OIE / SOLARNA_ELEKTRANA