Revitalizacija HE „Zvornik“


14.11.2017
Završetak probnog rada i preuzimanje agregata A2 očekuje se sredinom januara 2018. godine

Montaža A2 u završnoj fazi

 

 

Radovi na montaži agregata A2 u hidroelektrani „Zvornik“ u završnojsu fazi. Uspešno je urađen „run-out“test agregata, odnosno provera saosnosti turbine i generatora nakon povezivanja turbinskog i generatorskog vratila. Prema rečima Gojka Bajića, menadžera na projektu rehabilitacije HE „Zvornik“, to može da bude kritičan momenat u toku montaže i može da prouzrokuje dodatne radove i kašnjenja od dva do tri meseca u montaži. 

 

Početkom novembra treba da započnu ispitivanja pre puštanja u rad (pre-commissioning tests) – takozvano predispitivanje „nasuvo“, odnosnobezvode,a krajemnovembra i ispitivanjapripuštanju u radagregata (commissioning tests) – glavno ispitivanje sa vodom, pri kojem je agregat na mreži. U okviru ovog ispitivanja obaviće se i kompletno vibraciono ispitivanje agregata. Nakon ovih ispitivanja agregat A2 započeće probni rad u trajanju od mesec dana. Prema dinamičkom planu radova, završetak probnog rada i preuzimanje agregata A2očekuje se sredinom januara 2018. godine.

 

U toku su i fabrička ispitivanja glavne elektromašinske opreme u fabrikama isporučioca i isporuka opreme na gradilište za agregat A3. Radovinaagregatu A3 počećenakonuspešnozavršenogprobnogradaagregata A2.Realizovana sredstva naprojekturevitalizacija HE „Zvornikˮdo sada iznose 50 odstougovorene vrednosti, koja iznosi 63 miliona evra.

 

Važno je istaći i učešće domaćih firmi na projektu rehabilitacije HE „Zvornik“. Glavni izvođač „Voith Hydro“ angažovao je na poslovima demontaže postojeće opreme, montaže nove opreme, izvođenju građevinskih radova, kao i za isporuku i ugradnju sistema za rashladnu vodu i sistema za upravljanje elektranomveliki broj firmi iz naše zemlje. To su „Elnos BL“,„Elektroremont“, „Gošamontaža“, „InstitutMihajloPupin“, „DijamantBeograd“, „JadranBeograd“idrugi.

 

Sve uspešno

 

Revitalizovani agregat A1 u pogonu je od 23. decembra prošle godine i do sada je proizveo 83.544 MWhelektrične energije za 3.689 radnih sati. Na agregatu A1 uspešno su završena sva garancijska ispitivanja (merenje vibracija i pulsacija, kompletna garancijska ispitivanja generatora, ispitivanja terenskog stepena korisnosti turbine uz merenje protoka apsolutnom metodom i indeksna ispitivanja turbine) i svi tehnički parametri se nalaze u okviru ugovorenih, informisali su nas iz HE „Zvornik“.

 

J. Petković

 

Izvor: Časopis EPS Energija

 

14.11.2017 · EPS_Energija