Stop nasilju nad ženama: saopštenje Evropske komisije povodom Svetskog dana borbe protiv nasilja nad ženama


01.12.2017
„Danas, na Svetski dan borbe protiv nasilja nad ženama, još jednom ponavljamo da nasilje mora odmah da prestane.

Nasilje nad ženama i devojčicama se i dalje svakodnevno dešava, u Evropskoj uniji i izvan nje. Ovaj vid kršenja ljudskih prava je sveprisutan i ima mnogo  oblika: nezavisno od društvenog porekla, kod kuće, na poslu, u školi, na ulici, tokom sportskih aktivnosti ili na internetu. Ono sprečava puno učešće žena i devojčica u svim aspektima društva – političkom, kulturnom, socijalnom i ekonomskom.

Svaka treća žena u Evropi je bila žrtva fizičkog i/ili seksualnog nasilja. U 80 odsto slučajeva, žrtve trgovine ljudima u EU su žene. U zemljama u razvoju svaka treća devojčica ulazi u brak pre 18. godine.

Situacija, međutim, počinje da se menja. Tokom poslednjih 30 godina u Africi se broj slučajeva genitalnog sakaćenja žena smanjio za 50 odsto. U južnoj Aziji je prepolovljen postotak devojčica koje se udaju pre 15. godine. Zahvaljujući nedavnom globalnom pokretu #metoo, koji je skrenuo pažnju javnosti na razmere seksualnih napada i zlostavljanja u našim društvima, žrtve javno govore o svojim iskustvima, zahtevaju i brane svoja prava.

Kako bi se rodno zasnovano nasilje trajno iskorenilo, moramo da poboljšamo obrazovanje i zakonodavstvo i da promenimo društvene norme. Tekuću godinu smo posvetili aktivnostima na evropskom nivou za iskorenjivanje svih vidova nasilja nad ženama i devojčicama u javnoj i privatnoj sferi. Advokati, lekari, prosvetni radnici i policija, između ostalih, obučavaju se za pružanje podrške žrtvama i sprečavanje rodno zasnovanog nasilja, zahvaljujući finansijskoj podršci EU nevladinim organizacijama.

U nastojanju da preduzmemo mere i izvan granica EU, sa Ujedinjenim nacijama smo pokrenuli inicijativu Spotlight u koju je uloženo nezapamćenih 500 miliona evra. Inicijativa na globalnom nivou otklanja temeljne uzroke nasilja nad ženama i devojčicama, pomaže žrtvama i osnažuje ih kako bi doprinela bezbednijim, otpornijim, raznolikijim i slobodnijim društvima.

Iskorenjivanje nasilja nad ženama i devojčicama je prvi korak ka globalnom miru i bezbednosti i čini okosnicu Agende za održivi razvoj do 2030. To je preduslov za promociju, zaštitu i ostvarivanje ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, demokratije i privrednog rasta.

Evropska unija nastavlja da neumorno radi na iskorenjivanju nasilja nad ženama i devojčicama uz pomoć svih instrumenata koji su joj na raspolaganju kako bi ono postalo stvar prošlosti.”

Kontekst

Nasilje nad ženama i devojčicama je jedan od najrasprostranjenijih i najstrašnijih oblika kršenja ljudskih prava širom sveta. Procenjuje se da je 35 odsto žena u nekom trenutku života doživelo nasilje. U nekim zemljama se taj postotak penje i do 70. Ova pošast je prepreka za rodnu ravnopravnost, osnaživanje žena i održivi razvoj kao i postizanje njegovih ciljeva. Iskorenjivanje nasilja zahteva globalni i kontinuirani angažman svih zemalja i regiona.

Komisija je predložila pristupanje Evropske unije Istanbulskoj konvenciji Saveta Evrope, a pripreme za ratifikaciju su u toku. Komisija poziva države koje nisu ratifikovale Konvenciju da to urade.

Komisija je prošle godine pokrenula kampanju NON.NO.NEIN – Reci NE! Stop nasilju nad ženama. Cilj kampanje je bio podizanje svesti o ovom problemu i finansiranje konkretnih projekata koji su usmereni na smanjenje rizika od nasilja i podršku žrtvama. Evropska komisija je obezbedila 15 miliona evra za države članice, lokalne vlasti, relevantne stručnjake i organizacije civilnog društva širom Evrope kako bi intenzivirali svoje aktivnosti i kampanje za borbu protiv nasilja nad ženama.

Evropska komisija je u junu 2017. preuzela vođstvo nad inicijativom Poziv na akciju za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja u vanrednim situacijama. Rodno zasnovano nasilje je često rasprostranjeno u humanitarnim krizama. Zalažemo se za podršku žrtvama i iskorenjivanje ovog vida nasilja. Poziv na akciju okuplja više od 60 humanitarnih organizacija koje imaju jednu misiju: prepoznavanje rodno zasnovanog nasilja kao opasnosti po život i njegovo suzbijanje od samog početka krize. Ženama i devojčicama koje su u opasnosti od nasilja treba odmah posvetiti pažnju. Rešeni smo da ikoristimo vođstvo nad inicijativom kako bismo skrenuli pažnju na to pitanje i preduzeli konkretne mere na terenu.

Inicijativa Spotlight pokrenuta u saradnji sa UN na 72. Generalnoj skupštini UN u septembru, predstavlja odgovor na sve oblike nasilja nad ženama i devojčicama. Usresređena je na nasilje u porodici, seksualno nasilje i rodno zasnovano nasilje kao i štetne prakse, femicid, trgovinu ljudima i ekonomsku eksploataciju. Inicijativa traje od 2017. do 2023, a u nju su uložena inicijalna sredstva u iznosu od 500 miliona evra, od čega je najveći deo uložila EU (pogledajte video).

01.12.2017 · EU_info