PORESKA LUTRIJA U GRČKOJ


03.12.2017
Vlasti u Grčkoj startovali su poresku lutriju, u kojoj će svakog meseca 1000 ljudi dobijati po 1000 evra. Cilj lutrije je da se ojača borba protiv sakrivanja prihoda i da se pomogne u plaćanju poreza, saopštavaju listovi u Atini, koje citira BTA.

Ministarstvo finansija saopštilo je da će po jedan milion evra biti raspoređen na 1000 ljudi prema broju njihovih finansijskih transakcija i učešće u izvlačenju će biti automatsko, tako da nije potrebno nigde davati lične podatkej.

 

Nagrada od 1000 evra biće u formi gotovine ili poreske olakšice u tom iznosu.

 

Suma od 1 milion evra mesečno se smatra simboličnim troškom na pozadini utajenih 11-16 milijardi evra biti privučeni da plaćanju svoja poreska zaduženja i da se spreči bilo kakav način sakrivanja prihoda.

 

Poreski obveznici se pozivaju da učestvuju u lutriji sa brojem elektronskog transfera poreza koji su dospeli do kraja oktobra. Srećnik, koji bude izvučen, dobiće novčanu nagradu od 1000 evra, neoporezovanih. Lansiranje lutrije je uslovljeno sadašnjim kreditnim paketom za zemlju, treći od početka krize 2009. godine. Takođe je namenjena podsticanju elektronskog plaćanja u Grčkoj.

 

U međuvremenu, u Grčkoj je pokrenuta on-line trgovina, na kojoj se prodaju nekretnine dužnicima. Prvi dan je bio u znaku konflikta između građana i policije.

 

Prema bankarskim izvorima, rešenje pitanja sa lošim kreditima je obavezujuće za završetak trećeg pregleda grčkog spasilačkog programa i sa kontrolom, nad sistemskim bankama u Grčkoj od strane Evropske centralne banke i Evropskog stabilizacionog mehanizma, imajući u vidu stres testove naredne godine.

 

Grčke banke su se već odlučile lda prodaju 10.000 nekretnina loših dužnika, od kojih se nadaju da će skupiti „sveži novac“ u iznosu od 2,5 milijardi evra u narednih 12 meseci, EconomyNews.bg.

 

 

03.12.2017 · GRČKA