HRVATSKA / HRVATSKA ĆE NA CRESU GRADITI SOLARNU ELEKTRANU SNAGE 6,5 MW


05.12.2017
Na cresko-lošinjskom području u Hrvatskoj uskoro će se graditi solarna elektrana, koja će se prostirati na 17 hektara, imati snagu 6,5 MW i proizvoditi oko 8,5 miliona kWh. Energija će biti namenjena domaćinstvima u toj regiji, ali neće biti jevtinija.

Projekat buduće solarne elektrane Orlec – Trinket – Istok predstavljen je u Orlecu, najvećem naselju unutar Cresa, izvestio je riječki Novi list.

Koncept su ostrvljanima pojasnili predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije koji ga je uradio skupa sa Regionalnom energetskom agencijom Kvarnera.

Maksimalna visina modula predviđena je na 3 metra, kako bi se solarna elektrana uklopila u okolinu. Ono što je meštanima bilo još važnije, to je da će njihove ovce moći i dalje na ispašu na teren gde će biti građena elektrana, pošto im sunčani kolektori neće blokirati put.

Nova elektrana međutim neće doneti finansijske beneficije okolnom stanovništvu jer, prema propisima Hrvatske, proizvedena struja će biti isporučivana Hrvatskoj elektroprivredi (HEP) a odatle isporučivana po standardnoj ceni.

Lokacija ove solarne elektrane definisana je Prostornim planom Županije 2013, a, kako je najavljeno, lokacijska dozvola se očekuje 2018, nakon čega bi trebalo da se počne i sa radovima na ovoj tri metara visokoj elektrani.

Sunčana energija se ne koristi dovoljno

U Hrvatskoj, koja obiluje sunčanim danima, sunčana energija se ne koristi dovoljno, na šta je nedavno skrenuta pažnja na konferenciji “Uloga turizma u energetskoj tranziciji”, u organizaciji organizaciji Greenpeace Hrvatska.

Uz podsećanje da svet ulazi u fazu energetske tranzicije kako bi se do 2050. godine prešlo u potpunosti na čistu energiju i energiju iz obnovljivih izvora, učesnici konferencije, među kojima je bilo predstavnika organiizacija civilnog društva, državnih institucija, proizvođača energije, zaključili su da Hrvatska, sa 300 sunčanih dana godišnje ne koristi svoj ogromni prirodni resurs.

I ne samo to – Hrvatska se nalazi na začelju liste evropskih zemalja kada je u pitanju korišćenje energije sunca, rekao je direktor Greenpeace Hrvatska, Zoran Tomić.

Prema izveštaju Seebiz portala sa ovog skupa, kao primer navedene su Slovenija i Grčka, koja imaju pet, odnosno 50 puta više solarnih kapaciteta, i na koje bi trebalo da se i Hrvatska ugleda.

 

05.12.2017 · CRES / HRVATSKA / LOŠINJ / SOLARNA_ELEKTRANA / SOLARNA_ENERGIJA