BIH / SAGLASNOST ZA IZGRADNJU BIORAFINERIJE ZA PROIZVODNJU CELULOZNOG ETANOLA U RS-U


07.12.2017
Vlada RS-a dala je danas saglasnosti na Protokol o saradnji na realizaciji projekta za izgradnju biorafinerije za proizvodnju celuloznog etanola na teritoriji tog bh.entiteta i ovlastila ministra industrije, energetike i rudarstva Petra Đokića za potpisivanje protokola.

Entitetsko Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva je zaprimilo pismo namjere „Timemedia“ d.o.o. Višegrad i italijanske kompanije „Goldwater SRL“ Latina, Italija, koje su zainteresovane za izgradnju biorafinerije za proizvodnju celuloznog etanola na teritoriji RS-a.

 

Na sastanku održanom 23.oktobra 2017. godine prezentovan je projekt i iskazana namjera da se sačini protokol o saradnji, nakon čega bi kompanije „Timemedia“ d.o.o. Višegrad i italijanska kompanija „Goldwater SRL“ Latina, Italija, krenule sa realizacijom ovog projekta u smislu osiguranja finansijskih i drugih sredstava i resursa, za izgradnju biorafinerije na teritoriji RS-a, odnosno na teritoriji Semberije, u kojoj prema procjenama ima resursa za proizvodnju ovog goriva.

 

Na današnjoj sjednici u Banjoj Luci entitetska vlada je utvrdila i Prijedlog Zakona o gasu.

 

Ovim zakonom uređuje se način organizovanja i obavljanja energetskih djelatnosti u sektoru prirodnog gasa, nadležnosti Regulatorne komisije za energetiku RS-a u sektoru prirodnog gasa, uslovi za uredno, kvalitetno i sigurno snabdijevanje kupaca prirodnim gasom, pristup tržištu prirodnog gasa, kao i prava i obaveze učesnika na tržištu, zaštita kupaca, te nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za uređivanje sektora prirodnog gasa.

 

Razlozi za donošenje zakona sadržani su u potrebi potpunijeg i preciznijeg uređenja ove materije, s ciljem poboljšanja i podizanja standarda usluga i konkurentnosti na unutrašnjem tržištu prirodnog gasa.

 

S obzirom na obaveze koje proističu iz Ugovora o osnivanju energetske zajednice, kao i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, materija koju uređuje ovaj zakon usklađena je i sa odgovarajućim direktivama Evropske unije.

 

Biznis.ba / FENA

 

07.12.2017 · BIORAFINERIJA_ZA_PROIZVODNJU_CELULOZNOG_ETANOLA