U RUMUNIJI RASTE BDP NA GODIŠNJOJ OSNOVI


08.12.2017
BDP u Rumunijij porastao je za 2,6% na sezonski korigovanoj bazi u trećem kvartalu u odnosu na prethodni kvartal, kada se povećao za 2%, obeležavajući najbolji rast od početka 2008. godine.

Na godišnjem nivou BDP Rumunije je veći za 8,6% posle 6,1% u periodu april-juni. To je najjači rast u zemlji od trećeg kvartala 2008. godine naovamo.

 

U isto vreme zvanična statistika Rumunije predstavila je i podatke, pokazujući rast od 12,9% kod prodaje na malo u oktobru. Na mesečnoj osnovi prodaja na malo u zemlji se povećala u oktobru za 1%, posle rasta za 0,4% mesec dana ranije, prenosi EconomyNews.bg.

 

08.12.2017 · RUMUNIJA