Vladavina prava: Evropska komisija preduzima korake za odbranu nezavisnosti pravosuđa u Poljskoj


21.12.2017

Uprkos skoro dvogodišnjim naporima da poljske vlasti uključi u konstruktivni dijalog o okviru vladavine prava, Komisija je danas zaključila da postoji jasan rizik od ozbiljnog kršenja vladavine prava u Poljskoj. Pravosudne reforme koje je Poljska sprovela su pravosuđe u toj zemlji stavile pod političku kontrolu vladajuće većine. Nedostatak nezavisnosti pravosuđa otvara ozbiljna pitanja o delotvornoj primeni zakona EU, od zaštite investicija do međusobnog priznavanja odluka u velikom broju oblasti, od dodeljivanja starateljstva nad decom do izvršenja evropskog naloga za hapšenje. Komisija zato predlaže Savetu da usvoji odluku iz člana 7(1) Ugovora o Evropskoj uniji. Osim toga, Komisija je danas izdala dopunsku (četvrtu) preporuku o vladavini prava, u kojoj navodi mere koje poljske vlasti mogu da preduzmu kako bi popravile trenutnu situaciju. Ukoliko vlasti Poljske sprovedu predložene mere, Komisija je spremna da, u bliskoj saradnji sa Evropskim parlamentom i Savetom, preispita svoj obrazloženi predlog. Pored toga, Komisija je odlučila da napravi dalje korake u postupku za povredu prava EU protiv Poljske kao posledice Zakona o organizaciji redovnih sudova, odnosno da zemlju uputi na Sud pravde Evropske unije. Iako su mere koje preduzima bez presedana, Komisijina ponuda za otvaranje konstruktivnog dijaloga je i dalje na stolu.

21.12.2017 · EU_info