Standardno istraživanje Eurobarometra za 2017: krov se popravlja po lepom vremenu


24.12.2017
Prema danas objavljenom istraživanju Eurobarometra, prvi put od početka ekonomske i finansijske krize 2007. većina Evropljana smatra da je ekonomija u dobroj situaciji.

Istraživanje pokazuje da se u proteklim mesecima povećao broj onih koji stanje nacionalnih privreda ocenjuju kao pozitivno, podrška iskazana evru je na najvišem nivou od 2004, a optimizam u pogledu budućnosti EU odnosi prevagu nad negativnim stavom.

Uopšteno gledano, EU i dalje uživa veliko poverenje Evropljana i većina njih kaže da su optimistični kada je u pitanju budućnost EU. „Slobodno kretanje ljudi, roba i usluga u okviru EU“ i „mir između država članica“ su ocenjeni kao najpozitivniji rezultati koje je EU postigla.

Ispitanici su dali mišljenje i o najvećim problemima sa kojima se EU suočava – prema mišljenju građana, imigracije su veći problem od terorizma, a prate ih ekonomska situacija, zatim stanje javnih finansija i nezaposlenost u državama članicama.

U zasebnom istraživanju o budućnosti Evrope, većina Evropljana je izjavila da EU smatra područjem stabilnosti u nemirnom svetu. Ova dva istraživanja – standardno jesenje istraživanje za 2017. kao i specijalno istraživanje na temu budućnosti Evrope – sprovedena su individualnim intervjuima na uzorku od 33.193 ljudi iz cele EU i zemalja kandidata kada je u pitanju standardno istraživanje, dok je u specijalnom istraživanju učestvovao ukupno 27.881 ispitanik iz država članica. Više informacija je dostupno u saopštenju za medije.

24.12.2017 · EU_info