GRAĐEVINARSTVO RASTE U MAĐARSKOJ, A PADA U EVROPSKOJ UNIJI


26.12.2017
Građevinarstvo u EU se smanjilo u oktobru za 0,7% u odnosu na septembar i smanjenje je činjenica već treći mesec za redom, pokazuju podaci Evrostata.

Građevinarstvo u evrozoni palo je za 0,4% posle slabog rasta od 0,1% u prethodnom mesecu. Ovo predstavlja najslabiji period u građevinarstvu u EU od januara na ovamo i u evrozoni od marta na ovamo.

 

Na godišnjem nivou građevinarstvo u evrozoni i EU usporilo je tempo rasta u oktobru do 2% odnosno do 3,5% i do 2,9% u septembru.

 

U oktobru najveći rast u građevinarstvu na mesečnom nivou je očitan u Sloveniji (povećanje za 8,5%), Mađarskoj (za 5,9%), Slovačkoj (za 5,7%), Češkoj republici (za 2,9%) i Bugarskoj (povećanje za 1,8%), dok najsolidnije smanjenje registrovanoje u Švedskoj (pad za 2,1%), Ujedinjeno kraljevstvo (za 1,6%), Nemačka (za 1,3%) i Rumunija (za 1,3%). 

 

Najveći rast u sektoru građevinarstvu za godišnjem nivou je u Mađarskoj (rast od 38,1%), Sloveniji (za 29,55) i Poljskoj (za 18%), dok je najozbiljniji pad očitan u Rumuniji (smanjenje za 14,3%), sledi Španija (pad od 1,2%).

 

Prema istom proučavanju Evrostata, građevinarstvo u Bugarskoj u oktobru beleži rast od 1,8% u odnosu na prethodni mesec, kada se smanjio za 0,3%. To predstavlja prvo povećanje građevinarstva u poslednja tri meseca i najsolidniji rast od marta 2017. godine, kada je bio očitan rast od 3,6%.

 

Na godišnjoj osnovi tempo rasta proizvodnje u građevinarskom sektoru Bugarske se ubrzao naglo do 10,1% (u odnosu na oktobar 2016. godine), od 6,1% u septembru, beležeći najsolidniji uspon od maja na ovamo, kada je građevinarstvo poraslo za 11,8% (najjači tempo od juna 2015. godine, kada je poraslo za 17,3%).

 

Prema ovim pokazateljima Bugarska se nalazi na petom mestu, prema najboljem tempu rasta među ostalim članicama EU i predstavlja trajno povećanje građevinarskog biznisa od osmog meseca na ovamo, posle rasta u martu za 5,2% (u odnosu na mart 2016. godine), izlazeći iz „crne faze“ prvi put od kraja 2015. godine, prenosi EconomyNews.bg.

 

26.12.2017 · EVROPSKA_UNIJA