Dobra priprema za mirnu zimu


31.12.2017
Velika pažnja tokom 2017. bila je posvećena remontima i revizijama distributivnog sistema Novog Sada

Stopostotno ispunjenje plana radova na TS

 

Distributivni sistem na teritoriji distributivnog područja Novog Sada potpuno je spreman za rad u predstojećem zimskom periodu, a posebno u vreme novogodišnjih praznika, kada je tradicionalno povećana potrošnja električne energije. UDirekciji za upravljanje distributivnim elektroenergetskim sistemom posebno apostrofiraju da je velika pažnja tokom 2017. godine bila posvećena remontima i revizijama distributivnog sistema Novog Sada.

- Plan je ostvaren od oko 90 odsto kada je reč o mreži 0,4 kV naponskog nivoa, a skoro stoprocentno su realizovani radovi na trafostanicama 110/x kV – ističe Zvezdan Krunić, glavni stručni saradnik u Direkciji za upravljanje distributivnim elektroenergetskim sistemom. - Tokom ove godine nastavljena je automatizacija srednjenaponske distributivne mreže na distributivnom području Novog Sada,a u ogranku Zrenjanin je u područnom upravljačkom centru u eksploatacijupušten sistem SCADA, koji čine uređaji ugrađeni na 50 lokacija u distributivnoj mreži, dva upravljačka mesta i telekomunikacioni sistem za komunikaciju sa upravljivim uređajima.

To znači da ćekupcimana ovom području, ukoliko dođe do prekida u snabdevanju, biti smanjeno vreme trajanjaprekida u isporuci električne energije, znatno manji broj korisnika distributivnog sistema će ostajati bez napona usled kvarova, a iz dispečerskog centra će se mesto kvara mnogo brže lokalizovati i otkloniti u najkraćem mogućem roku.

 

Manje nestanaka struje

 

Ukupan brojneplaniranih prekida u elektrodistributivnom sistemu na Distributivnom području Novog Sada manji je nego prošle godine. U prvih deset meseci bilasu1.144 prekida, u odnosu na 1.421 prekid 2016. godine.

 

M. Jojić

 

Izvor: Časopis EPS Energija

 

 

31.12.2017 · EPS_energija