Mobilna učionica počela s radom


02.01.2018
Centar za informatiku u ODS „EPS Distribuciji“ obezbedio je 20 vrhunskih računara koji će služiti za obuku u bilo kom distributivnom području i ogranku kako bi se ova važna edukacija nesmetano odvijala

Obuke zaposlenih za rad u OpenDos

 

Sredinom decembra u Kragujevcu je održana trodnevna edukacija zaposlenih za rad sa softverom i korišćenje paketa OpenDoc, glavnog alata za definisanje uslova, izdavanje odobrenja za priključenje, realizaciju izgradnje priključaka i priključenje krajnjih korisnika na elektrodistributivni sistem. Centar za informatiku u ODS „EPS Distribuciji“ obezbedio je 20 vrhunskih računara koji će služiti za obuke u bilo kom distributivnom području i ogranku kako bi se ova važna edukacija nesmetano odvijala.

Prvu u nizu obuka organizovao je i sproveo stručni tim ODS „EPS Distribucije“, odnosno autori softverskog rešanjaOpenDoc Mirjana Novaković, specijalista u Centru IKT, Daniela Šopalo, glavni stručni saradnik za podršku procesima upravljanja DEES, Slobodan Kojić, rukovodilac Sektora za planiranje i investicije u ogranku „Elektrodistribucija Novi Sad“, i Predrag Matić, glavni stručni saradnik u Direkciji za planiranje i investicije ODS „EPS Distribucije“ Beograd. Obuku je pohađalo više od trideset ključnih korisnika u distributivnom području Kragujevac, tačnije iz ogranaka Požarevac, Smederevo i Kragujevac. Tokom dva dana, edukaciju su prošli inženjeri i tehnička lica, a jedan dan obuka bio je određen za pravnike i ekonomiste.

– Završetkom ove etape korak smo bliže realizaciji ideje da se sve aktivnosti odvijaju preko softvera OpenDoc, koji u potpunosti prati dve procedure ODS-a. Tako ćemo ovim alatom, odnosno aplikacijom, kompletno pratiti procese definisane ovim procedurama, malo se oslanjajući i na proceduru finansijskog sektora, u smislu narudžbenica, praćenja okvirnih sporazuma, realizacije ugovora javnih nabavki i slično - rekao je Predrag Matić, glavni stručni saradnik u direkciji za planiranje i investicije ODS „EPS Distribucija“ Beograd.

Program aplikacije razvijen je u Centru za informatiku i telekomunikacije u tadašnjoj „Elektrovojvodini“.

 

Planiranje

 

Po završetku instalacije softverskog paketa OpenDoc u distributivnom području Niš, nastavku implementacije ovog softverskog rešenja u distributivnom području Kragujevac prethodio je sastanak radnog tima sa direktorima i predstavnicima ogranaka distributivnog područja Kragujevac. Radnom sastanku i dogovoru o nastavku edukacije prisustvovali su i koordinatori u „EPS Distribuciji“ Radeta Marić, Ratko Rogan i Dušan Anđelković, a sastanak je održan u Kragujevcu, nedelju dana pre početka obuke. Tada je i dogovoreno da do Nove godine u distributivnom području Kragujevac bude završena obuka, a da se potom na svim računarima instalira aplikacija.

 

 

M. Stojanić

Izvor: Časopis EPS Energija

 

 

02.01.2018 · EPS_energija