Istorijska ulaganja u „zeleniju“ budućnost


05.01.2018
U fazi realizacije je osam projekata za zaštitu životne sredine vrednih 296,4 miliona evra, dok je u pripremi njih 16 vrednosti 325,2 miliona evra

Predstavljen Nacrt akcionog plana EPS-a za zaštitu životne sredine do 2025.

 

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ uložilo je u projekte zaštite životne sredine više od 320 miliona evra i do 2025. godine investicije u tom pravcu dostići će 860 miliona evra da bi Srbija ispunila svoje obaveze prema Evropskoj uniji i Energetskoj zajednici. EPS prati strateški pravac Srbije koji je definisan u nacionalnim dokumentima iplanira i realizuje projekte kojim će smanjiti emisije štetnih gasova iz termopostrojenja za čak devet puta, poručeno je na predstavljanju Nacrta akcionog plana za zaštitu životne sredine do 2025. godine.

Ulaganje u ekologiju u energetskom sektoru deo je neminovnog procesa smanjenja potrošnje fosilnih goriva i emisije ugljen-dioksida. Ovaj posao, prema rečima učesnika konferencije, trajaće dugo, biće veoma težak, zahtevaće učešće svih aktera u društvu, mnogo dijaloga i političke volje.

– Mi podržavamo i sarađujemo sa EPS-om na izradi i sprovođenju akcionog plana koji je veoma važan u pregovorima Srbije sa EU. Hvala EPS-u na velikom razumevanju, jer je mnogo lakše graditi nova nego adaptirati stara postrojenja. Važno je da nailazimo na razumevanje EU u tom pravcu, jer je u Srbiji proizvodnja uglja i električne energije u potpunosti domaći proizvod i nešto čime obezbeđujemo energetsku stabilnost zemlje. Treba da smanjimo učešće lignita u ukupnoj proizvodnji modernizacijom kapaciteta – istakla je Mirjana Filipović, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike u Vladi Srbije.

Filipovićevajepodsetiladajedržavauspelada u pregovorimasaEnergetskomzajednicomdobijeviševremenazaprimenunekihpropisa, kaoštojeDirektivao velikimložištima.U oblastizaštiteživotnesredine identifikovano je skoro 50 projekata koji moraju da budu realizovani do 2025. godine kako bi postrojenja JP EPS ispoštovala propise utvrđene domaćim zakonodavstvom, a u skladusaregulativom EU.U fazirealizacijejeosam projekata za zaštitu životne sredine vrednih 296,4 miliona evra, dok je u pripremi njih 16 vrednosti 325,2 miliona evra.Za realizaciju su predviđeni i dodatni projekti vredni 242,6 miliona evra.

– EPS je posvećen ne samo zaštiti životne sredine, što i potvrđujemo jer smo ubedljivo najviše uložili u taj segment u Srbiji u poslednjih 15 godina, već sveukupno održivom razvoju. To je pojam koji je znatno širi i obuhvata projekte koji se tiču povećanja udela obnovljivih izvora energije u našoj proizvodnji, zatim povećanju energetske efikasnosti, efikasnijem korišćenju uglja upravljanjem kvalitetom i smanjenju gubitaka na mreži. U te oblasti uložićemo 2,3 milijarde evra do 2025. godine, što dovoljno govori koliko je EPS svestan svojih obaveza i odgovornosti – poručio je Aleksandar Jakovljević, direktor sektora za strategiju JP EPS.

Samo u projekte zaštite životne sredine termokapaciteta EPS će uložiti više od 600 miliona evra do 2025. godine.

– Ova ulaganja će do 2025. doneti smanjenje emisija sumpor-dioksida 90 odsto, azotnih oksida 45 odsto i praškastih materija 95 odsto u poređenju sa periodom od 2008. do 2012. godine – dodao je Jakovljević.

Akcioni plan podržava i Ministarstvo zaštite životne sredine, iz kojeg napominju da Srbija ima ograničene resurse obnovljivih izvora energije.

– Ovaj akcioni plan zasnovan je na više strategija koje Srbija ima. Važno je da se naglasi da obnovljivi izvori energije nijednoj državi ne mogu da obezbede energetsku sigurnost i stabilnost, jer njima nije moguće podmiriti sve energetske potrebe – rekao je Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine.

I EBRD pozdravlja akcioni plan i posebno pohvaljuje otvorenost EPS-a u komunikaciji s različitim javnostima.

–Blisko sarađujemo sa EPS-om duže vreme i učinićemo sve da to bude što bolja i respektabilnija kompanija u svakom pogledu, posebno na polju zaštite životne sredine – izjavio je Danijel Berg, predsednik EBRD-a za Srbiju.

Iskustva Velike Britanije predstavio je Entoni Ils, konsultant i član britanskog Instituta za prirodne nauke, koji je komentarisao da je tranzicija u energetici, koja podrazumeva promene u celom društvu, ogroman posao, za koji je potrebna koordinacija širokog spektra institucija, od kompanija, preko države, do univerziteta.

– EPS to ne može sam da uradi i potrebna je koordinacija i pomoć ne samo u finansiranju već i u znanju i tehnologijama, a pre svega odgovarajući regulatorni okvir – istakao je Ils.

 

Struktura investicija

 

Oko 650 miliona evra biće investirano u zaštitu vazduha (odsumporavanje dimnih gasova, smanjenje azotnih oksida), oko 53 miliona evra je namenjeno za zaštitu zemljišta (regulisanje deponija pepela), oko 43 miliona evra će se iskoristiti za zaštitu voda (postrojenja za preradu otpadnih voda, monitoring površinskih i podzemnih voda), oko 115 miliona evra koštaće ulaganja u upravljanje otpadom i oko pola miliona evra biće uloženo u reorganizaciju sistema zaštite životne sredine.

 

EU obaveze

 

Pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine Aleksandar Vesić napomenuo je da se oko 30 odsto obaveza prilikom ulaska Srbije u EU odnosi na ekologiju, pa je akcioni plan deo napora da se ovo ostvari.

– Predstoje nam pregovori i sa Evropskom zajednicom i sa Energetskom unijom, a postoji mogućnost da nećemo dobiti iste rokove od ove dve institucije. Ali to je realnost. To će biti jedan od najtežih delova pregovora u vezi sa poglavljem 27– rekao je Vesić. – Nadam se da ćemo dobiti dodatne rokove, a da bismo ih zaslužili, moramo nešto da uradimo, da pokažemo da se trudimo.

 

P. Đurković

Izvor: Časopis EPS Energija

 

 

 

05.01.2018 · EPS_energija