HRVATSKA / PRIJAVE ZA ENERGETSKU OBNOVU JAVNIH ZGRADA U HRVATSKOJ OD 15. JANUARA / BGEN


10.01.2018
Nakon 15. januara u Hrvatskoj počinje podnošenje projektnih predloga za energetsku obnovu i korišćenje obnovnljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Za te namene, Evropski fond za regionalni razvoj osigurao je 380 miliona kuna (51 milion evra).

Poziv za projektne predloge za energetsku obnovu uputilo je Hrvatsko Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU) 16. novembra prošle godine. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodeliti za finansiranje prihvatljivih troškova projekta je 80.000 kuna (oko 10.000 evra), a najviši 40 milijuna kuna (5.4 miliona evra).

U saopštenju ministarstva se navodi da će bespovratna sredstva biti dodeljivana putem otvorenog postupka u modalitetu trajnog poziva. Krajnji rok za podnošenje projektnih predloga je 31. decembar 2020, ukoliko namenjena sredstva ne budu ranije utrošena.

Precizira se da je u okviru ovog poziva osigurano 380 miliona kuna iz Evropskog fonda za regionalni razvoj, ali da postoji i mogućnost povećanja ove svote ukoliko bude bilo potrebno.

Kao podnosioci predloga projekata kojima se podstiču energetska efikasnost I korišćenje obnovljivih izvora energije, mogu se pojaviti državni organi, ministarstva, središnji državni uredi, državne organizacije uprave i uredi državne uprave u županijama, jedinice lokalne i regionalne uprave, javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene delatnosti, verske zajednice i udruženja sa javnim ovlašćenjima koja su definisana zakonom.

Ministarstvo navodi da je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija do sada kroz javne pozive za energetsku obnovu javnih zgrada plasiralo 99,5 miliona evra bespovratnih sredstava Evropskog fonda za regionalni razvoj. Preko pilot projekta za izradu projektne dokumentacije i pilot projekta za radove na energetskoj obnovi, ministarstvo je ugovorilo gotovo 60 miliona kuna iz Evropskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoline i energetsku efikasnost.

Nakon pilot projekata, otvoren je poziv Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost vaspitanja i obrazovanja, i na osnovu njega ugovoreno 214 projekata koji će dobiti više od 342 miliona kuna bespovratnih sredstava iz Evropskog fonda za regionalni razvoj.

Ministarstvo podseća i da je u toku ugovaranje 596 projekata koji su udovoljili uslove za poziv Energetska obnova višestambenih zgrada otvorenog, završenog prošlog januara. Iznos ukupne investicije po ovom pozivu je veći od milijardu kuna, od kojih su više od 560 miliona kuna bespovratna sredstva Evropskog fonda za regionalni razvoj.

 

10.01.2018 · BESPOVRATNA_SREDSTVA / ENERGETSKA_OBNOVA / EVROPSKI_FOND_ZA_REGIONALNI_RAZVOJ / HRVATSKA / JAVNE_ZGRADE / MINISTARSTVO_GRADITELJSTVA_I_PROSTORNOG_UREĐENJA / OBNOVLJIVI_IZVORI_ENERGIJE / POZIV