Revitalizacija agregata HE „Zvornik“


10.01.2018
Agregati HE „Zvornik“ proizveli su 2.619 megavat-sati 12. decembra, što jemaksimalnadnevnaproizvodnjaodpuštanjau radovehidroelektranepre 62 godine. Rekord je postavljen prvog dana početkaprobnogradarevitalizovanogagregata A2, što dovoljno govori o kvalitetu i uspešnosti radova. 

Pao rekord prvog dana

 

Dnevna proizvodnja, koja je nadmašila dosadašnji rekordod 2.500 megavat-sati, ostvarenajezahvaljujućiradudvarevitalizovanaagregata A1 i A2 od po 30 MW instalisanesnage i agregata A3 i A4 sapooko 25 MWinstalisane snage. Većasnagarevitalizovanihagregatapostignutaje povećanjem protoka i stepena korisnosti turbina i ostalih delova agregata, što omogućava veću efikasnost i rast proizvodnje električne energije.

 

Prema ugovoru sa izvođačemradova „Voith Hydro“, završetakprobnog rada i preuzimanje agregata A2 planirani su za sredinu januara 2018, nakon čega će početi radovi na agregatu A3, za koji je počela isporuka opreme.

 

Radovi na revitalizaciji sva četiri agregata HE „Zvornik“ po planu treba da budu završeni u novembru 2019. godine.

 

Projekat se finansira iz zajma nemačke Razvojne banke KfW u iznosu od 70 miliona evra, namenjenih revitalizaciji glavne elektromašinske opreme hidroelektrane.

 

J. B.

 

Izvor: Časopis EPS Energija

10.01.2018 · EPS_energija