Proizvodnja električne energije na Dunavu


12.02.2018
Đerdapske elektrane spremno su dočekale idealnih 7.500 kubnih metara vode u sekundi i pritom maksimalno angažovale šest agregata na HE „Đerdap 1“ i 10 agregata na HE „Đerdap 2“

Uspešan januar za đerdapske HE

 

Odlična hidrologija na Dunavu u januaru omogućila je da dve EPS-ove hidroelektrane na toj reci dnevno proizvode više od 26 miliona kWh električne energije na generatoru. Đerdapske elektrane spremno su dočekale idealnih 7.500 kubnih metara vode u sekundi i pritom maksimalno angažovale šest agregata na HE „Đerdap 1“ i 10 agregata na HE „Đerdap 2“. Prosečan dotok Dunava za januar 2018. je za 2.000 kubika veći od višegodišnjeg proseka, tako da HE „Đerdap 1“, sa svoja četiri revitalizovana agregata i dva koja tek treba da budu modernizovana, svakodnevno gotovo duplira planiranu proizvodnju. Mesečni plan od 329 miliona kWh ostvaren je 16. januara i očekuje se da će na kraju januara ukupna proizvodnja električne energije biti oko 600 miliona kWh, što je za 80 procenata više od plana. Mesečni rekord za januar postavljen je još 1983, kada je HE „Đerdap 1“ proizveo 686 miliona kWh.

– U 48 godina rada HE „Đerdap 1“, proizvodnja u januaru osam puta je premašivala 600 miliona kWh – rekao je Radmilo Nikolić, direktor za proizvodnju energije ogranka „HE Đerdap“.

Dobri proizvodni rezultati postignuti su i na drugoj đerdapskoj elektrani, 80 kilometara nizvodno. Agregati HE „Đerdap 2“, u zavisnosti od potreba sistema, dnevno proizvode između pet i šest miliona kWh. Svoj mesečni zadatak, koji prema planu iznosi 110 miliona kWh, HE „Đerdap 2“ ostvarila je 20. januara. Već drugog dana ove godine elektrana je proizvela 6,02 miliona kWh i bila na samo 120.000 kWh od rekorda iz 2014. godine. Vremenski izraženo, tek pola sata proizvodnje nedostajalo je do novog rekorda.

HE „Pirot“ i „Vlasinske HE“, u okviru ogranka „HE Đerdap“, takođe su maksimalno spremne i na raspolaganju elektroenergetskom sistemu. Stanje akumulacija je na zavidnom nivou. U Zavojskom jezeru uskladištena je voda za proizvodnju 55,5 miliona kWh, što je za 30 odsto više od plana za ovaj period. Oba agregata pirotske elektrane su na raspolaganju i u stanju su da brzo uđu u pogon. Vlasinska visoravan je pod snegom, što je dobar znak za proizvodnju električne energije u „Vlasinskim HE“. U akumulaciji ima vode za proizvodnju 106 miliona kWh ili za 22 odsto više od planiranog. Kao i HE „Pirot“, tako su i četiri elektrane „Vrla“, koje čine „Vlasinske HE“, uvek spremne da uđu u proizvodnju.

– Uloga hidroenergije je da snažno doprinosi stabilnosti prenosne mreže i stabilnosti snabdevanja kupaca. Proizvodnja u hidroelektranama veoma je bitna, budući da se varijacije u potražnji mogu nadomestiti u kratkom roku, znatno brže nego što bi to mogle učiniti termoelektrane. Dodatni značaj je i u tome što je reč o obnovljivom izvoru energije – rekao je Nikolić. Ako je suditi prema januaru, onda se u ogranku „HE Đerdap“ ove godine mogu očekivati odlični rezultati jer za to postoje ozbiljni aduti. Dispečeri kažu da su novi rekordi bili nadohvat ruke, međutim, moćni Dunav, od koga sve zavisi, za sada „sarađuje“ odlično i može se desiti da brzo stignu vesti o novim rekordima.

 

Plan ostvaren i pored lošije hidrologije

 

U 2017. u ogranku HE „Đerdap“ proizvedeno je 6,8 milijardi kWh. Rezultat je odličan ako se ima u vidu da je 2017. hidrološki među osam najgorih godina na Dunavu, a januar 2017. bio je mesec sa ubedljivo najmanjim dotokom u istoriji proizvodnje energije na Dunavu.  

 

 

M. Drča

Izvor: Časopis EPS Energija

12.02.2018 · EPS_energija