HRVATSKA / NORVEŽANI INVESTIRAJU U IZGRADNJU POSTROJENJA ZA KOGENERACIJU U HRVATSKOJ / BGEN


24.02.2018
Norveška kompanija Croatia RES AS planira da ovog proleća počne sa realizacijom investicije od 18.7 miliona evra u gradnju kogeneracijsog postrojenja na drvnu biomasu u industrijskoj zoni Žakanje, u Hrvatskoj.

Hrvatski mediji izveštavaju da je investicija planirana na površini od 23.000 kvadratnih metara i da uključuje gradnju fabrike za proizvodnju biomase – peleta kao i postrojenja za proizvodnju toplotne i električne energije.

Prema planovima investitora, radovi bi trebalo da počnu ovog proleća, a da do leta naredne godine u rad bude puštena kogeneracijska elektrana-toplana snage 1 MW, za koju je sa Hrvatskim operaterom tržišta energije (HROTE) pre dve godine ugovoren status povlašćenog proizvođača na 14 godina.

Otpadnu toplotnu energiju iz ovog kogenerativnog postrojenja koristiće fabrika peleta za svoju proizvodnju, namenjenju, kako navodi portal energetika-net, i domaćem tržištu i izvozu.

Ugovori sa privatnim vlasnicima šuma – dobavljačima drvne mase za rad kogeneracijskog postrojenja i sirovina za proizvodnju peleta već su skopljeni.

Croatia REN AS je u vlasništvu 80 norveških investitora i inicijatora projekta, i kompanije Green Energy Innovation Alliance AS. Croatia REN AS je vlasnik i osnivač dve hrvatske kompanije Maksim Trade Energija d.o.o. i Bio Peleti Energija d.o.o. koje su nosioci zelenog projekta u Žakanji.

Projekat će, osim norveških investicija, finansijski poduprti i Privredna banka Zagreb i Hrvatska banka za obnovu i razvoj (CBRD). Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske je obezbedilo podsticaj u visini od 7.5 miliona kuna (oko 1 milion evra).

Žakalje projekat je početkom ove nedelje predstavljen u Karlovačkoj županiji. Savetnik na projektu Edin Ališić održao je prezentaciju kojoj je, između ostalih, prisustvovao i prvi sekretar Ambasade Norveške u Hrvatskoj, Christian Grotnes Halvorsen.

 

24.02.2018 · BIO_PELETI_ENERGIJA / BIOMASA / CROATIA_RES_AS / EDIN_ALIŠIĆ / HROTE / HRVATSKA / KOGENERACIJA / MAKSIM_TRADE_ENERGIJA