Nema privatizacije TENT-a


25.02.2018
Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ najoštrije demantuje netačne i zlonamerne tvrdnje o privatizaciji ogranka TENT koje je zarad jeftinih političkih poena izneo Dragan Đilas. Niko nikad nije ni planirao ni pominjaio prodaju ili privatizaciju bilo kojeg dela imovine EPS, a posebno ne Termoelektrana „Nikola Tesla“ koje su nosilac energetske stabilnosti Srbije.

EPS je samo u poslednjih nekoliko godina realizovao i započeo projekte vredne više stotina miliona evra za modernizacije proizvodnje i unapređenja zaštite životne sredine u ogranku TENT. Revitalizovana su dva najjača termo bloka u Srbiji u okviru TENT B, modernizovana tri i ove sedmice započeta revilatizacija četvrtog bloka snage veće od 300 megavata u TENT A. Odobrena je i promena strategije kojom će se omogućiti da dva najstarrija bloka A1 i A2 produže radni vek u narednim decenijama. U toku je projekat odsumporavanja dimnih gasova u TENT A, vredan više od 160 miliona evra, kao i drugi projekti kojim se dostižu evropski ekološki kriterijumi i osigurava nastavak proizvodnje. Time su obezbeđena radna mesta i stabilno snabdevanje električnom energijom za domaćinstva i privredu u Srbiji.

Đilas priča da će zaustaviti nepostojeću privatizaciju TENT-a i igra se sa zaposlenima u EPS-u i članovima njihovih porodica zarad svog ličnog političkog interesa.

EPS moli da se ne unosti nemir  kod građana zbog političke kampanje u kojoj se očigledno ne preza ni od korišćenja potpunih neistina i deiznformacija, javlja Sektor za odnose s javnošću JP EPS, prenosi www.energyobserver.com.

25.02.2018 · Elektroprivreda_Srbije