MAKEDONIJA / USKORO TENDER ZA REGIONALNE DEPONIJE U MAKEDONIJI / BGEN


28.02.2018
Zvaničnici Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Makedonije najavili su projekat izgradnje regionalnih deponija širom zemlje u skladu sa evropskim standardima koji bi bio finansiran iz fondova Evropske unije. Zamenik ministra Jani Makraduli je rekao da očekuje skoro objavljivanje tendera za prvu od tih regionalnih deponija.

On očekuje da delegacija Evropske unije u toj zemlji objavi poziv za realizaciju regionalnog centra u severoistočnom delu zemlje u mestu Sveti Nikola. Makraduli je precizirao da će za taj projekat biti obezbeđeno 38,5 miliona evra iz IPA fondova Evropske unije.

“Vlada Makedonije podržava izgradnju regionalnih deponija u skladu sa evropskim standardima i očekuje objavljivanje tendera za taj projekat”, izjavio je on.

Portparol Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Besa Taieši je objasnio da je cilj aktivnosti tog Ministarstva u oblasti upravljanju otpadom izrada planskih dokumenata za integrisano regionalno upravljanje otpadom kroz IPA fondove i sprovođenje zakona za posebne tokove otpada.

On je podsetio da Ministarstvo priprema novi zakon o upravljanju otpadom u okviru EU Tvinning projekta Jačanje administrativnih kapaciteta za sprovođenje okvirnih direktiva o otpadu i direktiva o posebnim tokovima otpada (ambalaža, baterije i otpad iz električne i elektronske opreme).

“Cilj novog zakona o upravljanju otpadom je uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja otpadom kojim će negativni efekti na ljudi i životnu sredini biti svedene na minimum”, rekao je Taieši.

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja je počelo rad na novom zakonu u decembru 2017. godine, a prvi nacrt zakona trebalo bi da bude objavljen u martu 2018. na sajtu Ministarstva.

Samo jedna regionalna deponija za osam regiona

Makedonija u svojih osam regiona ima samo jednu regionalnu deponiju – Drisla u Skoplju – koja je registrovana za preradu i uklanjanje opasnog otpada i za prikupljanje, tretman i odlaganje opasnog otpada. U drugim regionima deponije su privremene ili nepropisne.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Makedonije, u zemlji postoji ukupno 54 aktivne i kontrolisane opštinske deponije, podeljene na deponije visokog, srednjeg i niskog rizika, kao i 270 nekontrolisanih deponija u skopskom regionu sa oko 5.512 kubnih metara otpada.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Makedoniji je 2016. prikupljeno ukupno 610.227 tona komunalnog otpada.

28.02.2018 · EVROPSKA_UNIJA / IPA_FOND / OTPAD / REGIONALNI_CENTAR / TENDER / UPRAVLJANJE_OTPADOM