MINIMALNE PLATE U EU OD 500-1000 EVRA


01.03.2018
Od 1. januara 2018. godine 22 od ukupno 28 zemalja članica EU imaju minimalnu platu. Jedino Danska, Italija, Kipar, Austrija, Finska i Švedska nemaju. Države sa minimalnom mesečnom zaradom mogu biti podeljene na tri velike grupe, prema podacima Evrostata.

Minimaplne zagarantovane plate od 500 evra na istoku i preko 1000 evra na severozapadu

 

Od januara ove godine Bugarska ima najmanje povećanje minimalne mesečne plate (261 evra) u celoj Evropskoj uniji. Devet zemalja članica iz Istočne Evrope imaju minimalnu zagarantovanu zaradu između 400-500 evra mesečno: Litvanija 400 evra, Rumunija 408 evra, Latvija 430 evra, Mađarska 445 evra, Hrvatska 462 evra, Češka republika 478 evra, Slovačka 480 evra, Estonija 500 evra i Poljska 503 evra.

 

U pet država Južne Evrope minimalna plate je između 600-900 evra mesečno: Portugalija 677 evra, Grčka 684 evra, Malta 748 evra, Slovenija 843 evra i Španija 859 evra.

 

U ostalim državama Zapadne i Severne Evrope minimalna plata je iznad 1.400 evra mesečno: Velika Britanija 1.401 evro, Nemačka i Francuska po 1.498 evra, Belgija 1.563 evra, Holandija 1.578 evra, Irska 1.614 evra i Luksemburg 1.999 evra.

 

Poređenja radi, minimalna federalna plata u SAD iznosi 1.048 evra mesečno, prenosi EconomyNews.bg.

 

01.03.2018 · EVROPSKA_UNIJA