HRVATSKA / ENERGIJA / HERA: CIJENA PLINA ZA KUĆANSTVA NEĆE SE MIJENJATI


07.03.2018
- Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (dalje: HERA) na 5. sjednici održanoj 1. ožujka 2018. donijelo je Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. srpnja 2018. godine. Prema ovoj odluci, krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo se neće mijenjati. 

Odredbama novog Zakona o tržištu plina (Narodne novine, br. 18/18) (dalje: Zakon), koji je stupio je na snagu 3. ožujka 2018., u prijelaznom razdoblju do 1. kolovoza 2018., za opskrbljivača na veleprodajnom tržištu određen je energetski subjekt Hrvatska elektroprivreda d.d., koji je dužan u razdoblju od 1. travnja 2018. do 1. kolovoza 2018. prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo po sada važećoj cijeni, odnosno po cijeni koja je Odlukom o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo ("Narodne novine", broj 18/17) utvrđena u iznosu od 0,1809 kn/kWh.

S obzirom da se od 1. travnja 2018. ostale komponente krajnje cijena plina također neće mijenjati, krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo ostaje nepromijenjena, osim u slučaju da opskrbljivač u obvezi javne usluge samostalno donese odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom pri čemu iznosi tarifnih stavki iz te odluke mogu biti samo manji od iznosa tarifnih stavki koje je donijela HERA. Točan iznos godišnje cijene plina za svakog kupca (po pojedinim područjima Republike Hrvatske i pojedinim tarifnim modelima) može se provjeriti korištenjem aplikacije iPlin.

Za razdoblje nakon 1. kolovoza 2018., potrebno je donijeti novu Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, stoga je na istoj sjednici donesen i prijedlog nove Metodologije za koji će se provesti javna rasprava u razdoblju od 5. do 19. ožujka 2018.

Sukladno odredbama Zakona, nova Metodologija propisuje način utvrđivanja krajnje cijene opskrbe plinom u dva razdoblja, i to u prijelaznom razdoblju od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021. (prijelazne odredbe) te u razdoblju nakon 31. ožujka 2021. (redovne odredbe). Za prijelazno razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021., HERA je dužna provesti javni natječaj te najkasnije do 1. srpnja 2018. odrediti opskrbljivača na veleprodajnom tržištu koji će po reguliranim uvjetima prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo. Za razdoblje od 1. travnja 2021. HERA je do 31. prosinca 2020. obvezna provesti javni natječaj i odabrati opskrbljivače u obvezi javne usluge za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo, pri čemu se uloga opskrbljivača na veleprodajnom tržištu ukida, a opskrbljivači u obvezi javne usluge plin nabavljaju prema tržišnim uvjetima.

S obzirom da je jedan od osnovnih ciljeva nove Metodologije približavanje potpunom tržišnom formiranju krajnje cijene opskrbe plinom, u skladu s odredbama novog Zakona, način utvrđivanja pojedinih elemenata u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom izmijenjen je u odnosu na važeću metodologiju. Istovremeno, važan element Prijedloga nove Metodologije, za prijelazno razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021., je mehanizam osiguravanja zaštite krajnjih kupaca u vidu sprečavanja većih oscilacija u krajnjoj cijeni plina koji bi mogle biti uzrokovane anomalijama na veleprodajnom tržištu plina. 

Autor/Izvor: © Portal croenergo.eu (T.M.) / FOSCROT / HERA

 

07.03.2018 · HRVATSKA / ENERGETIKA / GAS / CENE