1500 BANAKA U EU JE BANKROTIRALO OD 2008. GODINE


14.03.2018
Od početka finansijske krize 2008. godine, više od 1.500 banaka u EU je prestalo da radi. Obim loših kredita u EU postepeno se smanjuje posle krize, ali u julu 2017. godine u njima je bilo oko 1 triliona evra.

Kao supervizor najvećih banaka u EU, Evropska centralna banka (ECB) je odgovor na brzu identifikaciju rizika po finansijsku stabilnost.

 

U junu 2017. godine, primera radi, ECB najavila je da su dve italijanske banke na putu da bankrotiraju, jer nisu mogle da skupe dovoljno kapitala da bi pokrile gubitke, proistekle iz loših kredita.

 

Evropa je prošla kroz ozbiljnu finansijsku i dužničku krizu. Sada poslanici traže da garantuju stabilnost bankarskog sistema i da zaštite male štediše.

 

Parlament je 1. marta odobrio godišnji izveštaj o bankarskom savezu u Evropi, u kome je predstavio ideje za dalju saradnju u EU u oblasti bankarske kontrole.

 

Bankarski savez, koji se gradi u EU, podupire se na tri stuba: jedinstveni nadzor najvećih evropskih banaka od strane ECB, nametanje uobičajenih postupaka nad problematičnim bankama i jedinstveni plan za zaštitu malih depozitara.

 

Prva dva stuba su već prihvaćena, ali nedostaje saglasnost po šemi za garantovanje uloga.

 

Izolacija bankrotiranih banaka

 

Kada banka upadne u krizu, njen najvažniji zadatak je da zaštiti celu ekonomiju od nepovoljnih efekata. Postupci za restrukturiranje banaka u stečaju poveravaju se zajedničkom Savetu za restrukturiranje.

 

Zaštita malih štedišta

 

U novembru 2015. godine Komisija je predložila stvaranje evropske šeme za garantovanje bankarskih uloga u evrozoni. Sada svi depoziti u sumi do 100.000 evra su zaštićeni preko nacionalnih šema za garantovanje uloga kroz celu EU, prenosi EconomyNews.bg.

14.03.2018 · EVROPSKA_UNIJA