BESPLATNE BANKARSKE OPERACIJE ZA SIROMAŠNE U RUMUNIJI


27.03.2018
Otvaranje ili zatvaranje bankarskog računa, upravljanje njim, kao i osnovne operacije kao što je ulaz i izlaz sume, su besplatni za većinu Rumuna u skladu sa zakonom koji se poštuje od početka ove godine, javlj Romania libera.

Prema zakonu, za koji zna malo klijenata i o kome ne govore finansijske institucije, banke nemaju pravo da uzimaju provizije od klijenata sa prihodom od prosečne plate. Svi Rumuni čiji prihodi ne prelaze 2.500 lea (524 evra), imaju pravo na besplatnu uslugu.

 

Zakon sprovodi odredbe evropske direktive iz 2014. godine, sa ciljem da se osiguraju ranjivi ljudi, koji imaju pristup najjednostavnijim bankarskim uslugama.

 

Evropske vlasti su omogućile svakoj državi da definiše koncept „ranjivih korisnika“, a rumunski parlamentarci su povezali ovaj koncept sa projektovanm prosečnom platom u Rumuniji. Stoga slobodno bankarsko poslovanje može biti od koristi ljudima sa prihodima koji nisu veći od 60% bruto plate u Rumuniji.

 

Prema Nacionalnoj komisiji za prognoze, za ovu godinu prosečna plata će biti 4.162 lea (872 evra), što znači da će se zakon primenjivati na prihode ispod 2.500 lea. Zakon daje mogućnost za besplatno izdržavanje nekih on-line transakcija.

 

Normativni akt, koji ima za cilj da stimuliše dostupnost bankarskih operacija, koje su neophodne u savremenom svetu, očekuje se da ima društveni efekat u Rumuniji, gde je zaostajanje u odnosu ostalih zemalja EU osetljivo pitanje i gde jedva 6 od 10 Rumuna ima bankarski račun – što je manje u odnosu na Mađarsku i Češku ili Bugarsku, primećuje Romania libera, prenosi EconomyNews.bg.

 

27.03.2018 · RUMUNIJA