SVET / LANI JE SVIJET ULOŽIO VIŠE U SUNČEVE ELEKTRANE NEGO U FOSILNA GORIVA


08.04.2018
Svijet je 2017. godine uložio više u energiju Sunca, nego u ugljen, naftu, plin i nuklearnu energiju zajedno. U obnovljive izvore je uloženo 160,8 milijardi USD i instalirano je do sada neviđenih 98 GW snage sunčanih elektrana.

 Izvješće također pokazuje da su sunčeve elektrane činile 57 % od ukupnih ulaganja u obnovljive izvore energije u prošloj godini (bez velikih hidroelektrana) od ukupno uloženih 279,8 mlrd. USD, i time je nadmašila nova ulaganja u ugljen i plin, koja su procijenjena na 103 mlrd. USD. Kina je bila daleko najveći investitor u obnovljive izvore u 2017. godini čineći polovicu svjetskih kapaciteta s instaliranih 53 GW (uloženo 86,5 mlrd.), što je globalno privuklo petinu ulaganje više nego prošle godine. Veliki skok u ulaganja u 'čistu' energiju zabilježile su i Australija (za 147 %), Švedska (za 127 %) i Meksiko (za 810 %). Međutim, u Sjedinjenim Američkim Državama investicije su pale za 6 %, u Europi za 36 % (u Velikoj Britaniji za 65 % i Njemačkoj za 35 %), dok je u Japanu pad bio za 28 %. Za deset godina  (2007. - 2017. godine) ulaganja u obnovljive izvore energije, koja iznose 2,7 trilijuna USD, povećala su proizvodnju električne energije s 5,2 % na 12,1 % te je prošle godine svijet bio pošteđen za oko 1,8 Gt emisija CO2, što je ekvivalent uklanjanja cjelokupnog američkog prometnog sustava. Smanjenje troškova proizvodnje električne energije iz sunčanih elektrana, i do neke mjere vjetroelektrana, dalje će poticati širenje obnovljivih izvora, objavio je Science Daily. / ENERGETIKA-NET

 

08.04.2018 · OIE / SVETSOLARNA_ENERGIJA