BIH / ČETVRTI ENERGETSKI SAMIT U BOSNI I HERCEGOVINI U NEUMU OD 25. DO 27. APRILA / BGEN


11.04.2018
Četvrti Energetski samit u Bosni i Hercegovini (BiH) biće održan u Neumu, od 25. do 27. aprila, a organizuju ga i finansiraju  Američka agencija za međunarodni razvoj USAID i nemačka razvojna organizacija GIZ.

Glavne teme samita, kako se navodi u najavi, biće održivi razvoj energetskog sektora u BiH, tržište energije, investiranje u energetski sektor, obnovljivi izvori energije, regulatori kao okosnica razvoja energetskog sektora, kao i njihova uloga u energetskoj efikasnosti.

Samit će okupiti više od 400 učesnika, ključnih aktera energetskog sektora u BiH, predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, kao i političkih stranaka kako bi zajednički došli do rešenja koja će omogućiti razvoj energetskog sektora i privredni rast BiH.

Skup će biti održan pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju u FBiH i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, najavljeno je iz USAID-a.

Kratak osvrt na prethodni samit

Prošle godine, na samitu je zaključeno da je na otvorenom tržištu električne energije u BiH u 2016. godini došlo do povećanja liberalizacije tržišta o čemu je svedočila činjenica da je više od 60 domaćih preduzeća, nakon što je dobilo jevtinije cene na tržištu promenilo snadbevača strujom, a da je znatno veći broj postigao bolju cenu u pregovorima domaćim elektroprivredama.

Posebno je naglašeno da je proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u 2016. godini porasla za 62 posto, ali da je u tom sektoru potrebno unaprediti zakonski okvir i olakašti pristup investitorima. Rečeno je i da je potrebno više ulaganja u energetsku efikasnost kako bi se pokrennula domaća industrija materijala, opreme i usluga. Potencijal energetske efikasnosti u BiH tom prilikom su procenjeni na više od 5 milijardi konvertibilnih maraka.

11.04.2018 · BIH / ENERGETSKA_EFIKASNOST / LIBERALIZACIJA_TRŽIŠTA / NEUM / OBNOVLJIVI_IZVORI_ENERGIJE