SVETSKA BANKA SMANJILA PROGNOZE RASTA U 6 DRŽAVA ZAPADNOG BALKANA


12.04.2018
Svetska banka smanjila je prognozu za ekonomski rast Zapadnog Balkana na 3,2% u 2018. godini od pređašnje prognoze koja je bila 3,3% i upozorila je da su strukturne reforme neophodne, ako region želi da se srednjeročno razvija održivo, javlja Reuters.

Banka je dodala da region koji obuhvata Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju, poraste zia 3,5% u 2019. godini u odnosu na projektovnih 3,6% u izveštaju iz novembra 2017. godine.

 

Banka je identifikovala trgovački protekcionizam, normalizaciju kamatnih stopa, niski potencijal za rast i nesigurnost u unutrašnjim politikama kao osnovne rizike za perspektive.

 

„Ovi rizici mogu da budu ublaženi racionalizacijom potrošnje i izgradnjom fiskalnog prostora za reforme, koje povećavaju rast i imaju strateški pristup povećanju konkurentnosti“, saopštila je Svetska banka.

 

Pre globalne finansijske krize 2008. godine balkanse države su bile poplavljene jeftinim kapitalom, što je doprinelo prosečnom rastu od 5-7% godišnje.

 

Međunarodni monetarni fond i druge međunarodne organizacije pozivaju ovih šest zemalja da smanje svoj javni sektor, reformišu svoje penzione sisteme i privatizuju kompanije koje su pod kontrolom države, kako bi izašli na kraj sa velikim rastom budžtskog deficita i nezaposlenosti.

 

U svom izveštaju Svetska banka dodaje da dok nezaposlenost u svetu pada u većini zemalja u 2017. godini, ona varira od 13,5% u Srbiji do 30,4% na Kosovu.

 

„Više od 80% novih radnih mesta su u uslugama, najviše kod trgovine na malo i veliko, uz podršku rasta potrošnje“, navodi se u izveštaju Svetske banke.

 

Samo Srbija i Bosna i Hercegovina imaju budžetski višak u 2017. godini. U ostalom delu regiona, deficiti se nastavljaju i to najčešće zbog loših ciljeva socijalne pomoći i supstitucija. Da bi izašli na kraj sa ovim problemom, Albanija, Crna Gora i Kosovo pokušavaju da povećaju rast i da ožive kapitalne investicije, kaže se u izveštaju Svetske banke.

 

„Pažljivo finansiranje, javne investicije i budžetiranje će pomoći da rizici povezani sa investicijama budu svedeni na minimum“, dodaje se u izveštaju Svetske banke, prenosi News.bg.

12.04.2018 · SVETSKA_BANKA