MAROKANCI, ALBANCI I INDIJCI, NOVI GRAĐANI EU


12.04.2018
Države članice EU dale su državljanstvo skoro jednom milionu građana trećih zemalj au 2016. godini. Najviše novih evropskih građana došlo je iz Maroka, Albanije i Indije. Ovo pokazuju podaci evropske statističke službe Evrostat.

U 2016. godini 995 hiljada ljudi se kandidovalo za državljanstvo u državama EU, u poređenju sa 841 hiljadom u 2015. godini i 889 hiljada u 2014. godini.

 

Bugarska je dala državljanstvo za ukupno 1.585 građana država van EU u prošlom periodu.

 

Na prvom mestu Bugarska je dala državljanstvo 488 Rusa u 2016. godini, zatim slede 278 Ukrajinaca i 145 Turaka.

 

Od ukupnog broja lica, dobitnici državljanstva u državama članicama EU u 2016. godini, 12% su bivši građani druge države članice, ali većina je dobila građanstvo kao građani izvan država EU ili su lica bez državljanstva.

 

Najviše je Marokanaca dobilo državljanstvo u 2016. godini. 101.300 lica iz Maroka su dobili državljanstvo u državama EU. Od njih 89% su dobili državljanstvo u Španiji, Italiji ili Francuskoj.

 

Posle Marokanaca, najviše državljanstva su dobili Albanci 67.500 – 97% od njih su dobili državljanstvo u Italiji ili Grčkoj. Broj Indijaca koji su dobili državljanstvo u EU je41.700, 60% njih je dobilo britansko državljanstvo. Malo ljudi je iz Pakistana, Turske i Ukrajine.

 

Rumuni – 29.700 lica i Poljaci – 19.800, su dve najveće grupe građana EU, koji su dobili državljanstvo u drugoj državi članici EU.

 

Broj Britanaca koji žele da budu državljani druge države članice EU se povećao dvostruko u 2016. godini.

 

Sve države članice, osim tri, dale su više državljanstva ljudima u 2016, u odnosu na 2015. godinu.

 

Najveće relativno povećanje je u Hrvatskoj (u 2016. godini tri puta više ljudi u odnosu na 2015. godinu – povećanje od 1.196 ljudi na 3.973), u Grčkoj (broj se povećao dva puta od 13.933 na 33.210) i Malta od 646 na 1.495 lica, prenosi News.bg.

12.04.2018 · EVROPSKA_UNIJA