POLITIKA / HRVATSKA / NACRTOM PRIJEDLOGA ZAKONA O UPP-U PRIMARNO SE UREĐUJE IZDAVANJE KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU


12.04.2018
- S obzirom na veliki interes javnosti po pitanju realizacije projekta LNG terminala na otoku Krku, a s ciljem transparentnog i pravovremenog informiranja zainteresirane javnosti, obavještavamo vas da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike danas otvorilo javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin (UPP).

Ministarstvo poziva stručnu i zainteresiranu javnost da se uključi u raspravu te dostavi svoje prijedloge i primjedbe na tekst Nacrta prijedloga Zakona o terminalu za UPP putem elektroničke aplikacije e-Savjetovanje.

Nacrtom prijedloga Zakona uređuje se infrastruktura terminala za UPP koja je od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, izdavanje koncesije na pomorskom dobru za realizaciju terminala za UPP i prateće infrastrukture, kao i pravila i mjere s ciljem očuvanja sigurnosti opskrbe prirodnim plinom.

Nacrtom prijedloga Zakona prvenstveno se uređuje izdavanje koncesije na pomorskom dobru za realizaciju terminala za UPP i koncesijska naknada za pomorsko dobrokoja se isplaćuje u korist jedinica lokalne (regionalne) samouprave i državnog proračuna. Stoga se ovim Nacrtom prijedloga Zakona dodjeljuje koncesija na pomorskom dobru investitoru koji je određen za realizaciju projekta.

Nacrtom prijedloga Zakona određeno je da brod (FSRU) mora ploviti pod hrvatskom zastavom, kao i obvezna osiguranja i oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak osoba ukrcanih na pomorske objekte, a kako bi se potaknulo odnosno osiguralo zapošljavanje hrvatskih pomoraca na pomorskom objektu s obzirom da su naši pomorci u međunarodnim vodama oslobođeni navedenih poreza.

Nacrtom prijedloga Zakona uređuje se interes izgradnje UPP terminala od strane Republike Hrvatske te se određuje investitor koji će u ime i za račun Republike Hrvatske pokrenuti postupak izvlaštenja, a kako bi se sukladno propisima kojima se uređuje izvlaštenje isto bilo u mogućnosti pokrenuti.

Nacrtom prijedloga Zakona uređuje se naknada za sigurnost opskrbe sukladno Uredbi (EU) 2017/1938 kojom se određuju obveze država članica da implementiraju između ostalih i preventivne mjere za sigurnost opskrbe. Navedena naknada neće utjecati na cijenu plina u Republici Hrvatskoj prema krajnjim kupcima, već će se ista određivati na godišnjoj razini od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije u okviru postojećih tarifa za transport odnosno, troška usluge transporta plina.

Autor/Izvor: © Portal croenergo.eu (T.A.B.) / FOSCROT

 

12.04.2018 · LNG. / HRVATSKA / KRK