BUSINESS / GLAVNA SKUPŠTINA MOL-A ODOBRILA ISPLATU DIVIDENDE OD 300 MILIJUNA EURA


13.04.2018
 – U Budimpešti je danas uspješno održana Glavna skupština MOL-a. Dioničari su odobrili izvješće Uprave u vezi financijskog poslovanja za 2017. godinu, a odobrili su i konsolidirano financijsko izvješće. Uz to je Glavna skupština odobrila rad Uprave tijekom poslovne 2017. godine te dala razrješnicu članovima Uprave.

Glavna skupština prihvatila je prijedlog Uprave o raspodjeli dobiti putem isplate dividende od 300 milijuna eura, što predstavlja značajno povećanje u usporedbi s prošlom godinom. Osnovna dividenda porasla je za 9%, na 0,27 eura po dionici u usporedbi s prošlogodišnjih 0,25 eura po dionici. Time se nastavlja trend postupnog povećanja redovite dividende koji je prisutan posljednjih godina. Uz to, dioničari su odobrili posebnu dividendu koju je predložila Uprava na temelju snažnog novčanog toka ostvarenog u 2017. Posebna dividenda iznosi dodatnih 50% iznosa osnovne dividende odnosno 0,14 eura po dionici, čime ukupna dividenda po dionici za financijsku 2017. godinu iznosi 0,41 eura.

Glavna skupština odobrila je prijedlog Uprave da g. Zsolt Hernádi ponovno bude izabran za člana Uprave. Uz to, g. Zoltán Áldott i prof. dr. András Lánczi izabrani su za članove Nadzornog odbora, a dioničari su ujedno odobrili i izbor g. Csabe Szabóa za člana Nadzornog odbora kao predstavnika zaposlenika.

Zsolt Hernádi, predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor MOL Grupe, osvrnuo se na generalnu skupštinu: "Želio bih zahvaliti našim dioničarima na njihovoj potpori odlukama koje je predložila Uprava. Počašćen sam što započinjem još jedan mandat kao predsjednik Uprave MOL Grupe. 2017. je bila uspješna godina tijekom koje smo uložili mnogo truda kako bismo započeli ostvarivati našu stratešku transformaciju za razdoblje nakon doba motornih goriva, istovremeno ostvarujući izuzetne financijske i operativne rezultate. Naš snažni financijski okvir omogućit će nam da u 2018. godini nastavimo transformaciju našeg poslovanja te da u nadolazećim godinama postupno povećamo povrat investicije našim dioničarima."

MOL Grupa je integrirana međunarodna naftna i plinska kompanija sa sjedištem u Budimpešti. Uz tradiciju dužu od 100 godina prisutna je u više od 30 zemalja, a njezina dinamična međunarodna radna snaga broji 25 000 ljudi. MOL ima više od 80 godina iskustva u području istraživanja i proizvodnje ugljikovodika. Proizvodne aktivnosti trenutačno se odvijaju u osam, a istraživačke u 13 zemalja. Unutar integriranog lanca opskrbe MOL Grupe posluju četiri rafinerije i dva petrokemijska pogona u Mađarskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj. Grupa u vlasništvu ima 2.000 benzinskih postaja u 10 zemalja srednje i jugoistočne Europe.

Autor: © Portal croenergo.eu (T.A.B.) / FOSCROT

 

13.04.2018 · MOL_GRUPA