UJEDINJENO KRALJEVSTO / TE DRAX NAPUŠTA UGALJ I PRE 2025. GODINE


16.04.2018
Očekuje se da bi TE Drax, nekada najveća britanska i ujedno najveća evropska termoelektrana na ugalj, mogla prestati koristiti ugalj kao energent i pre zacrtanog roka, odnosno 2025. godine.

  Od ukupno šest proizvodnih jedinica TE Drax, do sada ih je tri pregrađeno za korišćenje drvnih peleta i još bi jedna trebala biti pregrađena do kraja 2018. godine, a preostale dve bi se trebale zameniti jedinicama na gas i dodao bi se baterijski sistem za pohranu energije snage 200 MW, izvestio je američki portal Power Engineering International.

izvor: energetika-net.com

Sandra Jovićević / ENERGETSKI PORTAL SRBIJE

16.04.2018 · TE_DRAX