SRBIJA / DOKTORSKE STUDIJE U SRBIJI "PAČJA ŠKOLA", POTREBNE PROMENE / AUTOR TEKSTA: JELENA PETROVIĆ N1


28.04.2018
Doktorske studije u Srbiji zanemaruju osnovnu svrhu - da ospodobe buduće doktore nauka za istraživački rad, rezultati su istraživanja. Doktorske studije su, kako je rekao jedan profesor, "pačja škola" gde studenti uče napamet i reprodukuju znanje sa osnovnih i master studija, a to nije cilj, nešto mora da se menja, kaže Boban Stojanović sa FPN.

Doktorand Fakulteta političkin nauka u Beogradu Boban Stojanović predstavio je, gostujući u Novom danu,  rezultate istraživanja o kvalitetu doktorskih studija u oblasti društvenih i humanističkih nauka u Srbiji.

Doktorske studije su kreirane da zanamaruju njihovu osnovnu svrhu - da ospodobe buduće doktore nauka za istraživački rad, osnovni je zaključak istraživanja, koji prenosi gost N1.

Ističe da su tokom istraživanja razgovarali sa profesorima, mentorima, rukovodiocima doktorskih studija i sa studentima. "Imamo konsenzus da nešto mora da se menja, i da njihov kvalitet nije na odgovarajućem nivou i mnogo je pokazatelja koji govore o tome".

Od samog procesa upisa do čina odbrane disertacije ima mnogo prostora za napredak, naglašava.

Navodi da su utvrdili da je potreban napredak na koncipiranju programa. "Doktorske studije su, kako je rekao jedan profesor, "pačja škola" gde studenti uče napamet i reprodukuju znanje sa osnovnih i master studija, a to nije cilj... Već rad na koncipiranju, istraživanju, dokazivanju i opovrgavanju hipoteza, a ne da vi konstantno ponavljate teorijske stvari... Mali je napredak u metodološkim veštinama studenata".

Političari, doktorati i ego

Govoreći o potrebi političara da imaju i ističu doktorat, kaže da je to iz želje da zadovolje ego.

Došlo je do inflacije doktorata i to jeste ono što se desilo svuda gde se uveo o Bolonjski proces, navodi.

"To je pitanje da li želite neki društveni položaj ili zaista želite da se bavite naukom... A zbog toga služe doktorske - da se bavite istraživanjem i doprinosom nauci", dodaje.

Ističe da je na doktorskim neophodno kvalitetno istraživanje, da te studije ne budu samo puka reprodukcija već napisanih stvari.

Ističe da u Srbiji doktoranti nisu sposobni da objavljuju izvorne naučne radove i članke: "Ne samo što nemamo metodološka znanja, već nemamo ni resurse za istraživanja"

Našim doktorantima je jako teško da odu na bilo koju međunarodnu konferenciju, jer su skupe, Ministarstvo izdvaja nedovoljan novac za to, nisu im dostupni najbolji svetski naučni časopisi i literatura, kako onda da pišu kvalitetne radove i imaju kvalitetna istraživanja, zaključuje.

Izvor: N1

 

28.04.2018 · DOKTORAT / STUDIRANJE / STUDENTI / FAKULTETI / VISOKO_OBRAZOVANJE_Izv