energyobserver


SANU

SRBIJA / EKONOMSKI IZAZOVI ELEKTROENERGETSKE STABILNOSTI SRBIJE: KAKO DALЈE? APSTRAKT /DOPISNI ČLAN SANU PAVLE PETROVIĆ

Zahvalјujući velikom nasleđenom višku proizvodnih kapaciteta s kraja 1980-ih, EPS je u prethodne tri decenije bez većih problema podmirivao rast domaće potrošnje električne energije. Međutim, brojni problemi u poslovanju i nedovolјno investiranje EPS-a u prethodnom periodu, kao i strateška inertnost u oblasti elektroenergetike, ozbilјno su doveli u pitanje stabilnost snabdevanja zemlјe ovim energentom u budućnosti. Domaća tražnja za električnom energijom već je sustigla trenutne proizvodne mogućnosti ovog preduzeća, a u narednih desetak godina će ih značajno premašiti. Kako bi zadovolјio rastuće potrebe zemlјe za električnom energijom u sledećoj deceniji, EPS će u srednjem roku morati da investira ukupno 5,6 mlrd evra ili oko 600 mln evra godišnje. Ovaj iznos podrazumeva i snažno povećanje ulaganja u zaštitu životne sredine, kako bi se napokon smanjilo prekomerno i štetno zagađivanje iz EPS-ovih termoelektrana. Realizacija neophodnog investicionog plana biće veliki politički i ekonomski izazov jer EPS već duže vreme posluje loše, s nedovolјnim profitom od svega nekoliko desetina miliona evra godišnje. Naime, za održivo finansiranje potrebnih ulaganja potrebno je da se profitabilnost preduzeća uveća za oko šest puta, tj. za preko 200 mln evra godišnje. Smatramo da je to ipak izvodivo, ali samo ako se ovo javno preduzeće suštinski transformiše i napokon otklone klјučne prepreke koje sprečavaju njegovo uspešno poslovanje: previsoki troškovi radne snage usled viška zaposlenih i darežlјivog sistema zarada, niska cena električne energije, veliki tehnički gubici na mreži i krađe, problemi u naplati i dr. Ukoliko prava reforma EPS-a opet izostane, finansiranje neophodnih investicija neopravdano bi dobrim delom palo na teret državnog budžeta i poreskih obveznika

Stranice:

Popularni Tag-ovi:

SRBIJA ALEKSANDAR VUČIĆ PUTIN TRAMP SOLARNA ENERGIJA VETRENJAČE BiH EUROAKTIV CINS KRIK