EU / RADNI ZADACI ZAPOSLENIH MENJAJU SE ZBOG NOVOG SOFTVERA


07.02.2019
Početkom 2018. u EU je 87% ljudi starih između 16 i 74 godine koristilo internet barem jednom u poslednjih 12 meseci a među korisnicima koji su iz grupe zaposlenih 71% je reklo da koristi kompjuter, laptop, smartfon, tablet ili drugi prenosivi uređaj na radu dok je 19% koristilo kompjuterizovanu opremu ili mašine. Podaci Eurostata pokazuju da su se radni zadaci 16% korisnika interneta u EU koji su zaposleni promenili u posmatranom periodu zbog novog softvera a 29% ispitanika moralo je da nauči kako da koristi "novitete" na poslu.

Gotovo polovina (47%) zaposlenih korisnika interneta u EU ocenjuje svoje veštine povezane sa upotrebom kompjutera, softvera ili aplikacija na radu kao adekvatne u odnosu na njihove radne zadatke, 18% misli da ima više veština nego što zahteva njihov posao a 9% priznaje da im je porebna dodatna obuka.

 

Na poslu zaposleni kompjutere, laptopove, smartfone... uglavnom koriste za elektronsku poštu ili unos podataka u baze podataka (61%), kreiranje ili uređivanje elektronskih dokumenata (47%) ili za rad u softveru specifičnom za njihovo zanimanje (38%).

 

Aplikacije za primanje zadatka ili instrukcija koristilo je 22% zaposlenih korisnika interneta, društvene mreže je za posao koristilo 18% a 9% korisnika interneta među zaposlenima uključeno je u razvoj ili održavanje IT sistema ili softvera, objavio je Eurostat.

 

U Holandiji internet na poslu koristi 93% a u Rumuniji 36% zaposlenih

 

Najveći udeo u zaposlenima koji su u 2018. upotrebljavali kompjutere, laptopove, smartfone, tablete ili druge prenosive uređaje ili kompjuterizovanu opremu u radu registrovan je u Holandiji (93%) a slede Danska i Švedska (90%) i Finska (87%). Manje od polovine takvih bilo je u Rumuniji (36%) i Bugarskoj (47%).

 

Radni zadaci 16% zaposlenih korisnika interneta u EU promenili su se u 2018. zbog novog softvera ili kompjuterizovane opreme. Toj promeni izloženiji su oni sa visokim obrazovanjem (20%) nego oni sa srednjim ili nižim (14 odnosno 9%).

 

Među članicama EU najveći udeo zaposlenih korisnika interneta čiji su se radni zadaci promenii zbog novog softvera ili kompjuterizovane opreme zabeležen je u Danskoj (27%), Luksemburgu (25%), Finskoj, Švedskoj i Holandiji (23%).

 

S druge strane, najmanji udeo takvih je na Kipru (3%), u Bugarskoj (6%), Rumuniji i Letoniji (7%).

 

Podaci koje je objavio Eurostat predstavljaju deo rezultata istraživanja o korišćenju ICT u domaćinstvima i među  pojedincima sprovedenog u 2018.

 

Izvor: EURACTIV.rs

 

07.02.2019 · KOMPJUTERSKA_OPREMA